Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Listhaug åpnet tømmerkai i Kaupanger

Ny kai skaper optimisme blant skogeiere i indre Sogn.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug hogg av snora og åpnet den nye tømmerkaia i Kaupanger. Foto: Kristina Moen

Den nye kaien har en kapasitet på 3000 kubikk, dobbelt så mye som den gamle.

– For indre Sogn er denne kaien veldig viktig, for vi hogger mye i småområder der vi er avhengige av å frakte direkte til lagringsplass, sier skogbruksleder August Evensen til Sogn Avis.

Kraftig vekst

Området innerst ved Sognefjorden har mye skog som snart er hogstmoden. I år er det planlagt å ta ut 140.000 kubikkmeter skog fra hele fylket, men i noen år framover regner styreleder Halvor Brosvik i Sogn og Fjordane skogeigarlag med at avvirkningen blir økt til mellom 300.000 og 400.000 kubikkmeter i året. Økningen kommer av stor skogplanting i årene etter krigen.

Utbyggingen ble ferdigstilt denne måneden og har vært et samarbeid mellom Nordtømmer og Sogn- og Fjordane Skogeigarlag.

– Store tømmervolumer skal ut herfra i årene som kommer, og det er viktig at vi nå er i stand til å høste av forrige generasjon sine investeringer. Effektiv logistikk er en forutsetning for den industrien vi fortsatt har i Norge. Mellom 70 og 80 prosent av den totale produksjonskostnaden i industrien er tømmer levert på tomt. Samtidig må tømmerprisene være høye nok til at skogeierne hogger. I dette bildet er effektiv logistikk helt avgjørende for å presse kostnadene mellom skogen og industrien til et nivå som gjør verdikjeden internasjonalt konkurransedyktig, sa assisterende direktør Gaute Nøkleholm i Norskog.

Gir avkastning

"Tilskudd som gir framtidig avkastning, er akseptabelt så lenge det er samfunnsøkonomisk lønnsomt."

Sylvi Listhaug, Landbruksminister
Annonse

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sto for den offisielle åpningen. Hun uttrykte store ambisjoner for skogbruket og skognæringen i tiden framover og understreket at tilskudd til denne type prosjekter ikke er i strid med hennes politiske overbevisning. Hun slo fast at infrastruktur er viktig for skognæringen, og en forutsetning for veksten som er mulig i verdikjeden.

– Tilskudd som gir framtidig avkastning, er akseptabelt så lenge det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, sa Listhaug ifølge en pressemelding fra Norskog.

Den nye kaien i Kaupanger er et resultat av en satsing som startet etter finanskrisen i 2008. Da anmodet Norskog daværende landbruks- og matminister Lars Peder Brekk om å utrede flaskehalser for tømmertransport på jernbane og båt. Initiativet førte til opprettelse av en tilskuddsordning for utbygging av tømmerkaier. 14 søknader kom inn, og utbyggingen i Kaupanger var en av dem som ble anbefalt. Seinere har den blåblå regjeringen økt bevilgningene og utvidet ordningen til flere prosjekter.

Neste artikkel

Kraftig økning i tømmerprisene