Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lammekrisen gir dårligere resultat for Nortura

Nortura sliter med lønnsomheten som følge av overproduksjon av småfe og kylling, viser nye tall fra selskapet.

Nortura sliter med fallende overskudd, men deres egne merkevarer gjør det bedre enn tidligere. Foto: Mariann Tvete

Nortura økte omsetningen i mai, juni, juli og august sammenlignet med i fjor. Likevel fikk samvirket nesten en halvering av resultatet. Det viser Norturas tertialrapport som ble lagt fram tirsdag ettermiddag.

Her kommer det fram at omsetningen i andre tertial endte på 7,6 milliarder kroner, mens driftsresultatet endte på 105 millioner kroner noe som er 101 millioner kroner svakere enn i fjor.

Utfordrende periode

I rapporten skriver Nortura at svekkelsen av resultatet «kan i vesentlig grad tilskrives utfordringer med ubalanser mellom produksjon og etterspørsel i perioden, særlig for kylling og småfe.». Nationen har den siste tiden skrevet at overproduksjonen av lam gjør at enkelte sauebønder nå får rekordlave priser for lammene de leverer til slakting, og inntjeningen går også ut over Norturas resultat.

• Les også: Furuberg vil ta priskrisa for sau opp med landbruksministeren

Nortura meldte tidligere tirsdag at det er dårlige utsikter for høyere pris på lam og sau det neste halve året.

I tertialrapporten skriver samvirket også at «Nortura er også inne i en betydelig omstillingsperiode som følge av implementering av ny IT-plattform og endret distribusjonsform, som har krevd ledelsesfokus og gitt økte kostnader.».

Annonse

– Vi er inne i en utfordrende periode med høy endringstakt, ikke minst som følge av innføring av nytt IT-system. Dette er en fase som vi visste ville bli krevende, men som rigger oss for framtida, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg i en pressemelding.

I tillegg har et større sortiment av produkter, i kombinasjon med overgang til ny distribusjonsform, gitt en mer kompleks leveringssituasjon og bidratt til økte svinn-kostnader, skriver Nortura.

Merkevarene selger godt

Nortura understreker likevel at ikke alt ser like ille ut. Norturas merkevarer selger bedre i dagligvarehandelen, og samvirkets merkevareandelen har økt med 0,6 prosentpoeng i verdi.

• Nationens Hilde Lysengen Havro kommenterer: Forståeleg krise for sauebøndene

– Det er positivt å se at markedsandelen til Gilde og Prior er styrket etter mange år med nedgang som følge av kjedenes satsing på egne merkevarer. Våre merkevarer har fått økt omdømme og vi opplever sterk tillit fra forbrukerne, sier Kolberg.

Neste artikkel

Kyllingbonde fortalte hvordan kjedemakten rammet henne