Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftig økning i tømmerprisene

Skogeierne har aldri hogd mer i 3. kvartal enn i år. Samtidig har tømmerprisene steget kraftig det siste året.

Både avvirkningen og tømmerprisene går opp. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det siste året har gjennomsnittsprisene for tømmer økt med 7,7 prosent. Det viser Statistisk Sentralbyrås foreløpige tall for 3. kvartal i år.

Gjennomsnittsprisen i juli, august og september var på 349 kroner per kubikkmeter tømmer. Det er 25 kroner mer enn i 3. kvartal 2016, og er de høyeste prisene siden begynnelsen av 2015.

Samtidig øker også skogavvirkningen sammenlignet med i fjor. I 3. kvartal i år ble det hogd 2.366.000 kubikkmeter tømmer, noe som er de høyeste tallene som noen gang er registrert i 3. kvartal.

Annonse

Det blir hogd mer av samtlige treslag, men særlig lauvtre har hatt en kraftig økning det siste året. Her har avvirkningen gått opp fra 51.000 kubikkmeter i fjor til 79.000 kubikkmeter i år, noe som tilsvarer en økning på 55 prosent.

Både importen og eksporten av tømmer øker. I juli, august og september ble det eksportert 1.054.000 kubikkmeter tømmer, noe som er 173.000 kubikkmeter mer enn i samme periode i fjor. Importen var på 109.000 kubikkmeter tømmer, opp fra 86.000 i fjor.

Neste artikkel

Sjømatjubel over frihandelsavtale