Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimautslippene totalt faller – men landbrukets utslipp øker

Klimagassutslippene har gått ned med 6 prosent siden toppåret 2007, ifølge SSB. Landbrukets utslipp er nå likevel på sitt høyeste siden 2005.

Utslippene fra husdyr og husdyrgjødsel økte med 1700 tonn fra 2015 til 2016. Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aase

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at de norske klimagassutslippene var 0,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter lavere i 2016 enn i 2015. Til sammen ble det sluppet ut 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium, en nedgang på 1 prosent.

Nedgangen er størst innenfor veitrafikken, noe Frps finanspolitiske talsmann, Helge André Njåstad, beviser at regjeringens avgiftspolitikk virker.

Spesielt peker han på at moderne biler med lave utslipp premieres.

– Jeg mener vi fortsatt bør vri avgiftene slik at de motiverer til kjøp av nyere biler med lave utslipp. Vi oppnår mer med gulrot enn pisk, sier han.

Lavere utslipp per krone verdiskapning

Fra 2015 til 2016 gikk utslippene innenfor veitrafikken ned med 3,6 prosent. Også for olje- og gassutvinning, industri og energiforsyning var det en nedgang, mens det var en økning for øvrige utslippskilder, skriver SSB.

Innenfor industrisektoren var nedgangen størst fra oljeraffinering og petrokjemisk industri, hvor utslippene gikk ned med 6 prosent fra 2015 til 2016.

Fra jordbruket har imidlertid utslippene økt med 0,7 prosent fra 2015 til 2016. Her har blant annet utslippene fra husdyr og husdyrgjødsel økt med 1700 tonn. Dermed er de totale utslippene fra landbruket nå på sitt høyeste siden 2005.

• Les også: CO2-utslippene stiger igjen etter flere stabile år

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) viser likevel til at det nå er klart lavere utslipp for hver krone verdiskapning enn tidligere.

– Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet viser at for hver krone som produseres i nasjonalregnskapet i Norge, har utslippene gått ned med 2,6 prosent fra 2015 til 2016, og med mer enn 55 prosent siden 1990, sier han.

Bekymret over biodrivstoff

Annonse

SVs Lars Haltbrekken er langt fra like fornøyd. Han er spesielt bekymret over at bruken av biodrivstoff øker. Selv om utslippene går ned i Norge, mener Haltbrekken at det globale klimaregnskapet går i minus siden deler av biodrivstoffet framstilles av regnskogødeleggende palmeolje i land som Indonesia og Malaysia.

– Nedgangen i klimagassutslipp, som regjeringen skryter av i dag, er faktisk en økning av globale utslipp, sier han.

• Les også: Utvalg skal kartlegge klimagassutslippene i landbruket

Haltbrekken har oversendt et regnestykke til NTB som han hevder viser at Norge unngår mellom 520.000 og 790.000 tonn CO2 på sitt klimaregnskap som følge av at folk bruker biodiesel i stedet for vanlig diesel.

– Palmeolje er et miljøskadelig produkt, selv med bærekraftskriterier. For å få en god global klimaeffekt av økt innblanding av biodrivstoff, må palmeoljen ut. Det har vært mye oppmerksomhet rundt at palmeolje er usunt for kroppen. Nå er det på tide å slå fast at det heller ikke har noe i bilen å gjøre, sier han.

Nedgang i luftfart

Innenfor luftfarten faller utslippene, og er på det laveste nivået siden 2010. Nedgangen fra 2015 til 2016 var på 4,7 prosent.

– Vi kan i praksis si at luftfarten har klart å stabilisere utslippene innenlands siden 2010, til tross for en passasjervekst på 10,2 prosent på innenriks ruteflyginger mellom 2010 og 2016, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Han mener nedgangen i stor grad skyldes investeringer i større og mer effektive fly.

Utslippene fra jordbruket har ligget på omtrent samme nivå siden 1990, men nedgang fra andre utslippskilder, særlig fra industrien, har gjort at jordbruket nå står for en større andel av CH4- og N2O-utslippene enn tidligere.

Neste artikkel

Verdens viktigste melkebonde