Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kan gå mot konkurs i Norske Skog

Det er full strid blant kreditorene i norske skog. De usikrede og sikrede pantehaverne blir ikke enige. Nå truer den største eiergruppen med konkurs.

Christen Sveaas er styreleder i Norske Skog. Han og resten av styret har siden 18. september forsøkt å lose i havn en løsning for restrukturering av selskapets gjeld, som innebærer at den gjøres om til aksjer. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Norske Skog denne uken

Styret i Norske Skog lanserte en redningsplan («restruktureringsplan») 18. september.

Tirsdag: De pantsikrede kreditorene, med tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt i spissen, støtter styrets forslag til redningsplan.

Onsdag: En gruppe usikrede obligasjonseiere ber i en børsmelding styret trekke forslaget til redningsplan og lanserer isteden sin egen kriseplan. Dermed får ikke styrets forslag flertallet det trenger, og faller.

Torsdag: De pantsikrede kreditorene sier blankt nei til de usikredes alternative forslag. De sier til E24 at de vil begjære konkurs dersom styret i Norske Skog ikke får tilstrekkelig støtte innen kl. 17 fredag.

Styret i Norske Skog skal gå gjennom forslagne fra begge kreditorgruppene, skriver selskapet i børsmeldingen torsdag.

Norske Skogindustrier ASA er i svært hardt økonomisk vær. Helt siden konsernstyret lanserte sin kriseplan i midten av september, har frontene vært steile mellom de forskjellige interessene i saken. Etter planen skulle det avgjørende møtet holdes i dag, men styreleder Christen Sveeas åpner for å utsette fristen etter full strid blant kreditorene.

Blir ikke enige

De usikrede låntakerne, det vil si dem som har gitt lån uten pant eller annen garanti for tilbakebetaling, har vært misfornøyde med planen styret lanserte i september.

De har stått for rundt 4,7 milliarder av gjelden selskapet nå har, og mener de får for lite igjen i styrets forslag til løsning, selv om de formelt sett ikke har krav på tilbakebetaling.

Onsdag lanserte de derfor sitt eget forslag til redningsplan – hvor de ble sittende med dobbelt så mye som det opprinnelige forslaget. De skisserer opp to hovedforskjeller mellom deres eget forslag og forslaget fra Norske Skogs styre: I de usikrede eiernes forslag får se pantsikrede kreditorene 86 prosent (i stedet for 94 prosent) av selskapet. Andre kreditorer vil dermed mer enn doble sin andel, og få 14 prosent (i stedet for seks prosent). Og de usikrede hevder at deres forslag åpner for å tilføre selskapet 25 prosent mer kapital sammenlignet med styrets eget forslag, skriver E24.

Konkurs-løsning

Nå antyder de sikrede kreditorene langt på vei at de er lei av konflikten, og at de usikrede kreditorene må gå med på deres forslag, eller bli sittende igjen med ingenting.

I en børsmelding Norske Skog sendte ut torsdag kveld, gjengir de et brev fra en komité bestående av 65 prosent av de sikrede eierne. Det vil si gruppen som frontes av tidligere Norske Skog-leder Sven Ombudstvedt, og som tirsdag støttet styrets kriseplan.

• Les også: Skognæringen bekymret for Norske Skogs kriseløsning

Annonse

De sier blankt nei til de usikrede eiernes plan, og opprettholder fristen til kl. 17 i ettermiddag. Hvis de usikrede kreditorene ikke støtter styrets plan, er det nærliggende å begjære konkurs, sier Ombudstvedt til E24. I praksis betyr det at de sikrede eierne vil tiltre panten sin i selskapet. Ombudstvedt hevder det ikke vil ha noen stor konsekvens for fabrikkene i Norge – de fortsetter som før. Det er det overordnede konsernet Norske Skog som går konkurs, ikke de enkelte fabrikkene. Gruppen ber styret avvise de usikredes forslag.

– Som vi alle kan være enige i, har denne prosessen tatt lang tid, noe som har skapt usikkerhet og komplisert driften. Det er avgjørende at konsernstyret ikke lar juniorlångivernes verdiløse krav gå foran viktigheten av å fortsette restruktureringen og opprettholde verdiene for selskapets mange interesseholdere, skriver de i sitt brev.

Gjeldstynget konsern

Mye av gjelden skyldes tidligere investeringer i diverse anlegg i utlandet. De gjenværende fabrikkene i Norge går godt, og leverer med overskudd.

Gjeldssituasjonen har forverret seg år for år siden starten av 2000-tallet, og det er den samlede gjeldsbyrden som gjør at Norske Skog nå kan ende opp med å bli slått konkurs. For å unngå dette, har de kommet med en kriseplan, som altså innebærer at gjelden veksles inn i aksjer – altså at gjelden slettes mot at kreditorene får aksjer i selskapet.

Et flertall av kreditorene, som til sammen må eie minst 75 prosent av denne gjelden, må støtte planen for at den skal gå gjennom. Møtet hvor det hele avgjøres, finner sted kl. 17.00 i dag, norsk tid.

I følge avisa DN, åpner styreleder Christen Sveaas at fristen for å redde Norske Skog igjen må utsettes.

Neste artikkel

Bondelaget ber bankar bidra for å unngå at bønder går konkurs