Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fortsatt ikke tilstrekkelig støtte til Norske Skogs redningsplan

Rundt 65 prosent av de sikrede kreditorene har erklært støtte til planen som skal redde kriserammede Norske Skog fra konkurs. Men det er ikke nok.

Norske Skog forsøker fremdeles å stable på beinga finansiering til en kriseplan. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Konsernet oppfordrer nå obligasjonseiere til å sende inn sine samtykkeerklæringer innen klokka 17 fredag denne uka, hvis de ønsker å gi bindende støtte til rekapitaliseringen.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått støtte fra flertallet av de sikrede obligasjonseierne og er nå i dialog med konsernets øvrige sikrede og usikrede obligasjonseiere, sier Christen Sveaas, som styreleder i Norske Skogindustrier ASA, i en børsmelding.

Samtidig starter konsernet sine forberedelser til konkursprosessen, i tilfelle forslaget ikke får tilstrekkelig støtte før fristen går ut. Driften av Norske Skogs papirfabrikker skal uansett fortsette. Verdien av Norske Skog og interessene til ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunn vil bli beskyttet, ifølge børsmeldingen.

Trenger større støtte

Konsernet trenger støtte fra et flertall av obligasjonseierne, og de må eie minst 75 prosent av gjelden, for at konsernet skal kunne gå videre med forslaget til redningsplan. I tillegg må planen godkjennes av to tredeler av aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling.

• Les også: Skogeierne mener de er bedre enn sitt rykte

Planen innebærer at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på ni milliarder kroner blir omgjort til aksjer. De sikrede kreditorene får 94 prosent av aksjene, de usikrede långiverne får 4 prosent, mens aksjonærene vil få 2 prosent av aksjene.

Annonse

Alternativet til dette forslaget er langt verre, framholder Sveaas.

Kan miste alt

– Styrets forslag er den beste løsningen gitt omstendighetene, og det gir mer verdi til samtlige interessenter enn alternativet. Alternativet vil utløse en komplisert insolvensprosess, som vil resultere i at Norske Skog blir 100 prosent eid av de sikrede obligasjonseierne, sier han.

• Benthe Løvenskiold: – Du bør bidra til verdiskaping der du bor og har skog

Når kreditorene tiltrer pantet, tar de i praksis over hele Norske Skog AS, det heleide datterselskapet som eier og driver papirfabrikkene. Aksjonærene i konsernet Norske Skogindustrier ASA vil dermed bli sittende igjen med aksjer i et selskap som ikke har noen verdier.

Eiere av Norske Skog-obligasjoner blir nå påminnet om at de planlagte transaksjonene i styrets forslag ikke vil bli gjennomført dersom ikke et tilstrekkelig antall obligasjonseiere har gitt bindende, skriftlig samtykke.

Neste artikkel

Ut av skogbruk etter ny Trump-toll