Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

2016 ble Moelvens beste år på ti år

Man må tilbake til 2007 for å finne et like godt år for tre- og byggeselskapet Moelven. Likevel gikk både inntektene og resultatene noe ned mot slutten av året, men konsernsjefen er storfornøyd.

Moelven har flere bedrifter innenfor tre- og byggevareindustri. Her fra Moelven Limtre AS. Foto: Mariann Tvete

Moelven hadde et godt år i 2016, ifølge konsernets kvartalsrapport for fjerde kvartal.

Alt i alt endte inntektene på drøyt 10,3 milliarder kroner, som er en forbedring på mer enn en halv milliard sammenligna med 2015. Inntektene i siste kvartal, var likevel noe lavere enn inntektene i siste kvartal i 2015.

Totalt endte driftsresultatet på 335 millioner, en forbedring på over 100 millioner siden 2015. Men også på resultatsida var det siste kvartalet dårligere enn samme tid i fjor. Februar var selskapets beste måned i fjor, viser kvartalsrapporten.

• Toppmoderne driftsbygning: Fjøs i heltre i Spydeberg

Konsernsjef Morten Kristiansen sier seg godt fornøyd med året.

– Vi har passert 10 milliarder i omsetning og akkumulert har driftsresultat økt med 23,5 prosent. I hovedsak skyldes dette fortsatt tilfredsstillende etterspørsel etter produkter fra konsernets tremekaniske virksomhet og et godt og sunt aktivitetsnivå i prosjektdivisjonen Byggsystemer, sier Kristiansen i en pressemelding fra selskapet.

Annonse

I kvartalsrapporten omtaler konsernet utviklinga i fjerde kvartal som «sesongmessig normal».

« Etterspørselen internasjonalt etter industritre var god fra alle regioner bortsett fra Kina. Europamarkedene er i bedring og de skandinaviske hjemmemarkedene samt Midt-Østen og Nord-Afrika har vært stabilt gode. På eksportmarkedene hvor omsetningen skjer i EUR har valutaforholdene bidratt til å opprettholde marginene for de svenske enhetene, som står for det meste av eksporten. Prisene på markedet i UK har økt, hvilket delvis kompenserer for marginsvekkelsen som følge av pundsvekkelsen etter Brexit-avstemmingen,» skriver selskapet.

• Vil verne nesten fire millioner dekar: Vernebehovet i skogen halvert

Selskapet har også gjennomgitt endringer internt - i tillegg til omlegging av ansattes pensjonsordning i fjor, solgte konsernet Moelven Elektro 1. desember, som på salgstidspunktet hadde 162 ansatte.

Samtidig kjøpte Moelven virksomheten og eiendelene til det svenske selskapet DLH Sverige. Kjøpet omfatter varelager, lagerbygg og kontorlokaler i Sverige, ifølge selskapet.

Neste artikkel

Dårleg grasavling gav auka kraftfôrsal for Felleskjøpet i sørvest