Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KrF-effekten

Opposisjonen har større omsorg for fedre, pleietrengende og barn enn for regjeringen. KrF på vippen utgjør en forskjell fra dag én.

Opposisjonen har satt ny rekord i representantforslag ved regjeringsperiodens oppstart. I alt 40 forslag ble innmeldt før eller under trontaledebatten.

Hvorvidt dette er krampaktig demonstrativt eller en naturlig konsekvens av mindretallsregjeringers vesen beror på øynene som ser. Men etter forslagsstormen kommer avgjørelsene. Det er da det blir interessant.

KrF sikrer Ap flertall for forslaget om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker. Endringen er den sjuende siden kvoten ble opprettet i 1993.

Statsmininsteren bedyrer at hun har vært for pappakvote hele tiden, og at 10 eller 14 uker er mindre viktig. Det kan være riktig. Men det er ikke uten betydning at KrF tar hjem en seier som samtidig overkjører den statsministeren KrF gikk til valg på å beholde.

Og det blir flere. Ap og Sp kan snu, og støtte KrFs forslag til endring i omsorgspengene.

Fra 1. oktober har flere rett til pleiepenger når barna er alvorlig syke. Samtidig kuttes lønnskompensasjonen for far eller mor til 66 prosent av lønna etter ett år, og utbetalingene begrenses til 5 år.

Forslaget hadde solid flertall da det ble vedtatt i vår. Nå kan KrF få flertall for å fjerne tids- og kostnadsbegrensningene, samtidig som utvidelsen av antallet mottakere skal stå ved lag.

Oppsummert

Forslagsstorm

1 40 forslag på første dag i stortingssesjonen. Ikke alle koster mye, men summen blir høy.

Naturlig

2 KrF trenger seire i omsorgspolitikken. Mer til barn, foreldre og skole kan bli utfallet.

Flertall betyr ansvar

3 Statsministeren har ikke eneansvar for at 2018-budsjettet går i balanse.

Annonse

Med et sårbart KrF på vippen er det ikke rart at omsorg- og familiesaker kjøres inn til Stortinget. Når foreslår SV økt barnetrygd, blir det vanskelig for KrF å si nei.

En rokering av småbarnspermisjon fra mor til far koster ikke stort. Det gjør omsorgspengene, barnetrygden og flere andre av de ferske forslagene.

Senterpartiets Marit Arnstad påpeker riktig at høstens valg har gitt en helt ny dynamikk på Stortinget. Opposisjonen trenger bare å sikre seg støtte fra ett av sentrumspartiene, KrF eller Venstre, for å overkjøre regjeringen.

Statsmininisteren påpeker like riktig at summen av denne dynamikken kan spise opp handlingsrommet i statsbudsjettet.

Før julen ringes inn, vil regjeringen lide nederlag i flere kostbare saker. Det er å håpe at et flertall også samler seg om nødvendige innsparinger, i omsorg for budsjettbalansen. Den er det langsiktig bærekraftige velferdssamfunnets beste venn.

Neste artikkel

Ap-velgere foretrekker Rødt foran KrF