Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Verdens første fødselsregister

Det norske fødselsregisteret er 50 år. Registreringen har bidratt til at norsk fødselsomsorg er verdensledende. Registeret har reddet mange liv.

Siden det norske fødselsregisteret ble åpnet i 1967- som verdens første nasjonale medisinske fødselsregister – err tre millioner nordmenn blitt registrert. Registeret har fanget opp faresignaler og utviklingstrekk som har hatt stor betydning for svangerskaps- og fødselsomsorgen.

Bakgrunnen for fødselsregisteret var alvorlig. En thalidomid-skandale hadde rystet verden noen år tidligere. Legemiddelet ble brukt både som sovemedisin og som et kvalmestillende middel for gravide, men viste seg å være svært skadelig for fosterets utvikling. Middelet forårsaket både alvorlige misdannelser og fosterdød.

Skandalen rammet også norske barn, og helsemyndighetene ønsket bedre oversikt. Dermed var fødselsregisteret et faktum.

Jubileet for registeret markeres i Bergen i dag under det årlige statistikkmøtet. Registerets betydning for dødsfødsler og krybbedød trekkes fram som de viktigste resultatene av at alle fødsler blir grundig registrert. Da registeret ble opprettet i 1967, endte mer enn 13 av 1000 fødsler med dødfødsler. I dag er andelen 3,5. Registeret har vært et viktig verktøy for forebygge dødfødsler.

Data fra fødselsregisteret og dødsårsaksregisteret avdekket på 1970 og -80-tallet at det pågikk en krybbedødepidemi i Norge. Helsemyndighetene strevde lenge med å finne årsaken til at så mange spedbarn døde uten noen klar dødsårsak. Teoriene var mange. Men ved hjelp av de to registrene kunne en gå inn i de enkelte pasientjournalene og finne fellestrekk ved dødsfallene. Etter at helsepersonell begynte å råde foreldre å legge barnet på ryggen, og delte ut babybodyer med "Denne siden opp", har nedgangen i krybbedød sunket dramatisk. Mens nesten 150 barn døde i løpet av et år, er krybbedød i dag nesten eliminert.

Oppsummert

Verdens første

1 Det norske fødselsregisteret – verdens første – er 50 år i år.

Redder liv

2 Fødselsregisteret har bidratt til at norsk fødselsomsorg er verdensledende, og at liv er spart.

Investering

3 Å bruke midler på grundige helseregistre og moderne IKT-utstyr er en god investering i folkehelse.

Annonse

Fødselsregisteret er et eksempel på at systematisk registrering av helseopplysninger redder liv. I Norge har vi vært både gode og grundige i å registrere, ikke bare innen humanmedisin. Systematiske helseregistreringer i husdyrproduksjonen har sørget for at Norge er verdensledende også innen dyrehelse, og at norske avlsressurser har blitt en eksportsuksess.

Da fødselsregisteret ble opprettet, foregikk alt på papir. Nå er registeret så godt som heldigitalt, noe som også utvider bruksmulighetene. Det er fortsatt mye kunnskap å hente fra dette og andre helseregistre, som kan brukes til å forebygge helseproblemer, skader og dødsfall.

God statistikk og nasjonale registre er et godt utgangspunkt for å drive medisinsk forskning, både for mennesker og dyr. Å bruke ressurser på registrering og moderne IKT-løsninger er en god investering i folkehelse.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet