Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stortinget sørger for anstendighet

Stortingsflertallet stopper regjeringas uansvarlige behandling av ungdom fra Afghanistan. Det var på høy tid.

Skal en ta hensyn til mennesker som er i en ekstra sårbar situasjon i norsk asylpolitikk? Tirsdag svarte også Ap og Sp ja på det spørsmålet i Stortinget. Svaret kom etter at SV hadde utformet sitt første og deretter sitt andre forslag, der kjernen var: Umiddelbar stans av tvangsreturneringen av enslige asylsøkere som har hatt midlertidig opphold før de fylte 18 år – til Afghanistan. Afghanistan kan i dag være et livsfarlig land for asylsøkere å returnere til, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International og Røde Kors. Norge skal ikke sende sårbare mennesker som har søkt ly her ut i fare.

Da SVs andre forslag ble fremmet, utformet Ap sitt eget forslag – og justerte det med tanke på Sp. Mye kan sies om prosessen og de forskjellige forslagene, men det viktigste er resultatet: Regjeringa får pålegg om stoppe utsendelsene, og å foreta en sårbarhetsvurdering. Det er i tråd med med FNs flyktningkonvensjon og Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Det var også det eneste anstendige og ansvarlige vedtaket Stortinget kunne fatte. Norge skal ikke returnere asylsøkere som har fått avslag, når de kan komme i fare for å bli fengslet, skadd eller drept.

Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde hevdet at opposisjonen bedrev «føleri» i Stortinget tirsdag. Det handler om enkeltmennesker. Det handler konkret om unge mennesker – som hver kveld går og legger seg med uvisshet og frykt, og som vet de er i fare. Ville Tybring Gjedde kalt det «føleri» dersom det handlet om norske ungdommer? Den kynismen Tybring-Gjedde og hans partifeller la for dagen i tirsdagens stortingsdebatt, er utfordrende for alle som er opptatt av en anstendig behandling av sårbare mennesker. Høyres representanter tok ikke avstand fra Frps kyniske løp.

Frps ufine tone i debatten fikk parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, til spørre: «Hva tenker KrF og Venstre om sin støtterolle til denne regjeringa etter å ha hørt Frps tone i dag?» Og hva tenker de om regjeringssamarbeid med Frp?

Oppsummert

SV-forslag

1 SV foreslo stans av all retur av asylsøkere til Afghanistan, fordi returnerte asylsøkere kan risikere fare for fengsling, liv og helse.

Ap og Sp

2 SV-forslaget var for omfattende for Ap og Sp, men resulterte i et nytt SV-forslag og et eget Ap-forslag – som Sp støttet i Stortinget: Stans av retur av asylsøkere fra Afghanistan som har hatt midlertidig opphold. Det må vurderes hvor sårbare disse asylsøkerne vil være i Afghanistan i dag.

Norsk anstendighet

3 Stortingsflertallet hindrer nå en praksis i strid med asylforliket i Stortinget, og internasjonale forpliktelser. Spørsmålet er om statsråden vil respektere Stortingets vilje.

Annonse

Det er betryggende at Stortingsflertallet setter grenser for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og den blåblå regjeringa, når asylforliket ikke etterleves og internasjonale forpliktelser utfordres. Samtidig viste Listhaug liten vilje til å respektere Stortinget, hun «forsto ikke» Stortingets vilje, og raljerte i stor grad. Det er foruroligende.

Regjeringa har i praksis fjernet sårbarhetsvurderingen, vurderingen av fare for liv og helse for det mennesket som skysses ut av Norge, gjennom en instruks. Denne instruksen skal nå fjernes, etter pålegg fra stortingsflertallet. Både Ap og Sp vektla at det var, og er, en forutsetning for asylforliket at det skal foretas en sårbarhetsvurdering når asylsøkere som har fått avslag, skal tvangsreturneres. Det skulle også bare mangle.

Neste artikkel

Siv Jensen: Listhaug er en åpenbar nestlederkandidat