Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nobelstriden svekker prisens omdømme

Striden om Carl I. Hagens kandidatur til Den norske nobelkomiteen bidrar til å svekke Nobels fredspris’ omdømme. Stortinget må rydde opp i nominasjons­praksisen.

I henhold til Alfred Nobels testament skal det deles ut en fredspris av et «utskott av fem personer som väljas av Norska Stortinget». Det er dette «utskottet» som utgjor Nobelkomiteen. Utover dette ligger det ikke føringer i testamentet om hvilke personer som kan velges til komiteen.

I begynnelsen la ikke Stortinget begrensninger på seg selv med tanke på hvem som skulle betros disse viktige vervene. Også regjeringsmedlemmer kunne være med. Dette ble det slutt på i 1937, etter at Carl von Ossietzky fikk fredsprisen til Nazi-Tysklands store forargelse. En så da at bindinger mellom Nobelkomiteen og den norske regjeringen kunne by på problemer.

I 1978 ble praksisen ytterligere skjerpet, ved at heller ikke stortingsrepresentanter kunne velges inn i komiteen. Dette skjedde av åpenbare grunner. Fredsprisens troverdighet og omdømme er avhengig av at de som tildeler prisen, Nobelkomiteen, framstår som uavhengig og uhildet.

Betydningen av et klart og tydelig skille mellom en frittstående komité og norske myndigheter kom til syne da Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010, og som førte til at Kina brøt all politisk kontakt med Norge. Kineserne lot seg ikke overbevise om at Nobelkomiteen er en fri og uavhengig komité. Det faktum at komiteens daværende leder, Thorbjørn Jagland, var tidligere statsminister og utenriksminister i Norge, gjorde selvsagt ikke argumentasjonen overfor kineserne lettere.

Dersom Carl I. Hagen velges til Nobelkomiteen samtidig som han er vararepresentant til Stortinget, vil det svekke komiteens integritet. Det er ikke naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter.

Oppsummert

Kandidat

1 Frp vil at Carl I. Hagen utnevnes til nobelkomiteen samtidig som han er vararepresentant til Stortinget.

Uavhengighet

2 Dette vil rokke ved komiteens uavhengighet og svekke omdømmet tl Nobels fredspris.

Opprydding

3 Stortinget må rydde opp sin egen rotete praksis, og gjerne stramme inn regelverket for hvem som kan velges til komiteen.

Annonse

Dessverre har Frp, som fastholder sin nominasjon av Hagen, rett i at Stortingets praksis ikke har vært stringent. Thorbjørn Jagland og Ågot Valle satt fortsatt på Stortinget da de ble valgt til komiteen, mens Inger-Marie Ytterhorn (Frp) også møtte på Stortinget som vararepresentant samtidig som hun satt i komiteen.

Dette var ukloke valg da de ble foretatt. Det betyr ikke at vi trenger å gjøre nye ukloke valg. Xiaboo-affæren viser at vi trenger større avstand mellom komité og norsk politikk, ikke mindre.

Stortinget må rydde opp i sin egen praksis, og helst stramme til. Tidligere partiledere og statsråder bør heller ikke nomineres til Den norske nobelkomité. Slik sett er også nominasjonene av Anne Enger (Sp) og Kristin Clemet (H) problematisk.

Partiene trenger et klarere regelverk når de skal nominere kandidater til komiteen. Om nødvendig kan utnevnelsene utsettes i påvente av et nytt regelverk, slik Venstres Abid Raja har tatt til orde for.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet