Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nationen mener

Det går mot en ny regjering bestående av Høyre, Frp og Venstre. Det er en milepæl for statsminister Erna Solbergs visjon om borgerlig samling.

De tre partiene har forhandlet om en felles regjeringsplattform siden 2. januar. Søndag skal de respektive partienes lands-, sentral- og stortingsgrupper møtes, og etter alt å dømme konfirmere det som skal bli en ny regjeringserklæring.

Fredag ettermiddag satt partiene fortsatt ved forhandlingsbordet, men alle signalene gikk i retning av at forhandlingene vil komme i mål til søndag.

At Venstre går i regjering sammen med Høyre og Frp er en fjær i hatten for Erna Solberg. Hun har i flere år arbeidet målrettet for borgerlig samling. For fire år siden førte hun for første gang Frp inn i regjeringskontorene. Nå sørger hun for at også Venstre kommer inn i folden. Nå mangler hun bare «skalpen» til KrF for å komme i mål med full borgerlig samling.

Det er ingen liten prestasjon å samle Frp og Venstre under samme tak. Den politiske avstanden mellom de to partiene er stor på en rekke viktige områder. I innvandrings- og klimapolitikken framstår partiene nærmest som motpoler.

Alle som husker tidligere venstreleder Lars Sponheims ordspråk «heller Jens enn Jensen» må innse at Venstre har tatt en nokså kraftig høyresving i løpet av de siste årene. Spørsmålet er om alle venstrevelgere blir med på lasset. Da Venstre-ledelsen fikk klarsignal til å innlede regjeringsforhandlingene, var om lag en tredel av partiets landsstyremedlemmer skeptiske.

Oppsummert

Samling

1 En trepartiregjering med Høyre, Frp og Venstre er en fjær i hatten for statsminister Erna Solberg.

Tre av fire

2 Solberg har dermed klart å samle tre av fire borgerlige partier.

Spriker

3 Men som Per Borten sa, det er tungt å bære sprikende staur. Solberg har krevende tider i møte.

Annonse

Innholdet i regjeringserklæringen vil være avgjørende for hvordan venstrevelgerne bedømmer regjeringsdeltakelsen. Venstre bør ha sikret seg betydelig gjennomslag på noen av sine prioriterte saksfelt, slik som i klima- og miljøpolitikken. Venstre må overbevise velgerne om at partiet gjennom å gå inn i regjering klarer å sette fart på det grønne skiftet. Hvis ikke vil partiet risikere sin troverdighet som miljøparti.

Selv om det er en åpenbar seier for Erna Solberg å ha klart å samle tre av fire partier på borgerlig side, er også hun avhengig av at regjeringserklæringen blir godt mottatt. Den nye erklæringen må inneholde noen hovedprosjekter som de tre partiene ikke bare kan være enige om, men som det også er mulig å oppnå flertall for i Stortinget.

Hvis erklæringen ikke inneholder tydelige visjoner og merkesaker, vil Solberg raskt kunne få kritikk for å være mer opptatt av borgerlig samling enn av å føre en kraftfull politikk.

Uansett bør nok Solberg merke seg tidligere statsminister Per Bortens ord, om at det er tungt å bære sprikende staur. Å gjøre det samtidig som en er statsminister i en mindretallsregjering, vil bli en krevende oppgave.

Neste artikkel

Grande har bedt NRK redegjøre for arbeidet med distriktstilbudet