Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mistillit bit for bit

Summen av omstendigheter har gjort det umulig for SSB-direktør Christine Meyer å fortsette. Institusjonen trenger en ledelse hun ikke kan gi.

Omorganiseringen av Statistisk Sentralbyrå har bragt en sentral samfunnsinstitusjon i ulykken. Eieren, styret og daglig ledelse er kommet helt i utakt når det gjelder blant annet flyttingen av profilerte medarbeidere fra forskningsavdelingen,

Mens flere medier torsdag hevdet at direktør Christine Meyer måtte trekke seg kjapt, slo Meyer tilbake i går. Meyer hevder å ha vært svinebundet av eier og finansminister Siv Jensen siden bråket i SSB nådde toppen av nyhetsbildet i forrige uke, at hun er den rette til å lede SSB, og at Siv Jensen har skapt uroen i byrået.

Meyer unnlot i går å kommentere at hun har satset målbevisst på å drive gjennom omorganiseringen av SSB like før statistikklovutvalget skal komme med sin anbefaling om nettopp dette 15. desember. Det er en prosess flere enn Siv Jensen finner uheldig.

Det er ikke én enkelt årsak til at Meyer har sittet på oppsigelse. Direktørens uttrykte skepsis til å føre innvandringsregnskap kan ha vært begrunnet i statistiske eller andre faglige hensyn, snarere enn et ønske om å skjule politisk følsomme data. Direktørens interesse for effektiv omorganisering i offentlig sektor kunne ha vært et gode i SSB, ikke en kilde til frustrasjon og opprør i staben. Og den steile holdningen til egen eier kan forankres i SSBs uavhengige posisjon.

Summen av å ville demonstrere for fortsatt innvandring, omplassere innvandringsregnskapets far og å ta med advokat i møte med Siv Jensen er allikevel for høy.

Oppsummert

Steile fronter

1 Statistisk Sentralbyrås ledelse går i utakt med styre og eier. Slik marsj er naturlig kortvarig.

Oppsamlet overbelastning

2 Summen av Christine Meyers syn på innvandring, omorganisering og uavhengighet er blitt for mye, for undersåtter og overordnede.

Ingen tillit

3 SSB skal endres. Det krever trygg tillitvekkende ledelse. Siv Jensen vasker trappa fra toppen.

Annonse

Meyer gjorde fredag et forsøk på å gjøre saken til et spørsmål om politisk innblanding versus faglig integritet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit, og skal ikke styres politisk, sa Meyer i en pressekonferanse.

Det er en avsporing finansministeren selv har bidratt til, gjennom å trekke Meyers habilitet i behandlingen av innvandringsstatistikk og -forskning i tvil. Siv Jensens innblanding bør vurderes kritisk. Fag og forskning skal ikke styres politisk.

Men finansministeren har like fullt ansvaret for å bringe organisasjonen og omorganiseringsprosessen i SSB på rett kjøl - om nødvendig gjennom å blande inn seg selv eller styret.

Som Christine Meyer påpekte i går: Omorganiseringen i SSB har bare så vidt startet. Nå er den frosset etter ordre fra Finansdepartementet. Sterke fagpersoner og -miljøer som brytes mot hverandre og tidsånden, trenger trygg og tillitvekkende ledelse for å endre seg. Den ledelsen har ikke Christine Meyer demonstrert. Hun har ikke lenger SIv Jensens tillit.

Neste artikkel

Jensen: – Klimabudsjettet vi legger fram er offensivt