Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lærerne må få tillit

Flertallet på Stortinget vil innføre minst én times fysisk aktivitet i grunnskolen hver dag. I et tillitssamfunn som Norge bør dette overlates til lærere og skoleeiere.

Regjeringen påføres stadig nye nederlag i skolepolitikken. Først fikk KrF gjennomslag for en lærernorm i grunnskolen som Høyre er sterkt kritisk til. Nå sørger KrF for at det er flertall for opposisjonen krav til lærerne om å gi elever på 1. til 10. trinn minst én times fysisk aktivitet hver dag. Regjeringen blir bedt om å fremme en sak om dette for Stortinget.

Det er positivt at det legges til rette for mer fysisk aktivitet i skolen. Det er fullt mulig å kombinere fysisk aktivitet med undervisning i så å si alle fag. Fysisk aktivitet i skolen er viktig for folkehelsa, men forskning viser også at det kan ha positiv effekt på læringsutbyttet. Det er liten tvil om at det å sitte stille i mange timer i løpet av dagen er en utfordring for mange elever, ikke minst for dem som sliter mest med å henge med i de teoretiske fagene.

Det betyr ikke at et pålegg om én times aktivitet hver eneste dag er en god idé. Selv om meningene er delte om saken i skolen, og noen praktiserer slike ordninger allerede, blir et pålegg altfor rigid. Hvis vi mener alvor med det norske tillitssamfunnet, er dette noe som må overlates til skolen.

Nylig stemte KrF for at det skal være lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen, etter et framlegg fra SV om en tillitsreform i skolen. Deretter går KrF inn for et pålegg som reduserer lærernes rom for å utøve faglig skjønn.

Da KrFs nestleder Olaug Bollestad ble konfrontert med dette i NRKs Politiske kvarter fredag morgen, avviste hun at et pålegg om fysisk aktivitet står i motstrid til en tillitsreform i skolen. Ifølge henne er det ikke tvang når lærerne skal ha aktivitet inn i fagene de har ansvaret for. Lærerne må jo selv tenke gjennom hvordan de skal få til, sa Bollestad.

Oppsummert

Pålegg

1 Et flertall på Stortinget vil pålegge lærerne å gi elevene minst én time fysisk aktivitet hver dag.

Motsigende

2 Det er de samme partiene som stemte for en tillitsreform i skolen som står bak dette pålegget.

Lærerollen

3 Hvis vi mener alvor med det norske tillitssamfunnet, må vi overlate dette til lærerne.

Annonse

Argumentasjonen er påfallende svak. Et pålegg blir ikke frivillig av at lærerne stilles fritt til å vurdere hvordan det skal innfris.

Det er et generelt og økende problem at offentlig sektor detaljstyres fra Stortinget. Å påtvinge offentlig ansatte stadig nye krav og forordninger går ut over motivasjon og faglig integritet. Stortinget må vokte seg vel mot å innskrenke dyktige medarbeideres faglige skjønn, selv om intensjonene er aldri så gode. Skolen blir bedre med lærere med engasjement og pågangsmot. Da kan vi ikke tre stadig nye forordninger ned over hodene på dem.

Ingen betviler betydningen av fysisk aktivitet i skolen. Hvis vi ber lærerne om å prioritere det, vil det bli prioritert. Enkelt og greit.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet