Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordbrukspolitikken er fortsatt i spill

Fire timer jordbruksdebatt i Stortinget ryddet ikke de mange uklarhetene av banen. Hva slags jordbruksoppgjør vi til slutt ender opp med er et åpent spørsmål.

Vi har den helt unike situasjonen at Stortinget tar sommerferie uten å ha vedtatt årets jordbruksoppgjør. I går ble jordbruksoppgjøret behandlet i Stortinget i en fire timer lang maratondebatt. Resultatet ble at oppgjøret sendes tilbake til partene, altså staten og bondeorganisasjonene, til såkalte nye forhandlinger.

Flertallet er basert på Venstres forslag, som fikk regjeringspartienes subsidiære støtte. I debatten lovte landbruksminister Jon Georg Dale å legge Venstres føringer til grunn for forhandlingene. Det vil i så fall innebære at staten vil komme med et nytt tilbud med en økonomisk ramme på 625 millioner kroner, mot statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner.

Det er likevel lavere enn de øvrige opposisjonspartienes modell med en ramme på 790 millioner kroner, og som tar utgangspunkt i landbrukets hovedkrav om minst lik kronemessig inntektsutvikling som andre grupper.

Stortingets vedtak innebærer dermed at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper vil øke neste år. Det er vanskelig å se at dette er i overensstemmelse med Stortingets inntektsmålsetting for jordbruket som ble fastsatt så sent som i april. Der går et samlet storting inn for å redusere inntektsgapet. Nå går Høyre, Frp og Venstre inn for en ramme som er beregnet å gi bøndene 3700 kroner mindre per årsverk enn den prognoserte lønnsveksten neste år.

I tillegg er en rekke avgjørende og omstridte spørsmål i jordbruksoppgjøret uavklart. I statens tilbud foreslås det å avvikle målprisordningen for svin. Det vil føre til betydelig prisfall og ha store konsekvenser for svineprodusentene. Hva som vil skje med målprisen for svin blir dermed avgjort i "forhandlinger" der staten har fått fullmakt til å sluttføre avtalen uten videre stortingsbehandling.

Oppsummert

Maraton

1 Årets jordbruksoppgjør ble debattert i fire samfulle timer i Stortinget på fredag.

Uavklart

2 Tidsbruken til tross, de mange uavklarte spørsmålene i jordbruksoppgjøret ble ikke besvart.

Uansvarlig

3 Det er både uansvarlig og uryddig at jordbrukspolitikken fortsatt er i spill når Stortinget nå tar sommerfri.

Annonse

Det samme gjelder for beitetilskuddene. Statens tilbud vil føre til omfordelinger som vil ha betydelige negative konsekvenser for en stor gruppe husdyrprodusenter. Hva som skjer med beiteordningene i de nye "forhandlingene" ble heller ikke besvart i stortingsdebatten.

På grunn av Venstres rundkast i 12. time i forhandlingene med opposisjonspartiene, opplever vi altså at Stortinget lukker for sommeren mens jordbrukspolitikken fortsatt er i spill. Det er uryddig og uansvarlig.

Og hva skjer hvis bondeorganisasjonene og staten ikke kommer til enighet om hvordan den nye ramma på 625 millioner kroner skal disponeres? Vil staten enda en gang gå tilbake til sitt opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner? Fåglarne vet. Og det er selve kjerneproblemet med stortingsflertallets vedtak.

Neste artikkel

Ordkrig om bondeinntekt