Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forlik for forsvarsevne

Ap, KrF og V sikrer bred støtte til veivalgene for landforsvaret. Det er en styrke for Forsvaret og for landet.

Vi er tilfreds med at Arbeidpartiet stiller seg bak et bredt forlik om forsvaret. Historien har lært oss at fraksjonisme ikke er farbar vei for å forsvare landet, verken i fred, krig eller okkupasjon.

For å få med Ap på laget har regjeringen måttet akseptere endringer i sitt opplegg for landmakten. Men endringene bør være til å leve med for Erna Solberg.

Regjeringen har måttet si ja til å utrede en delt løsning for hærens helikoptre, de som regjeringen har ønsket å samle på Rygge. Det er dermed åpning, men ingen garanti, for at Bardufoss fortsatt vil være helikopterbase også i fremtiden. Også andre elementer i forliket, som bevaringen av en operativ styrke på Skjold i Indre Troms, skal utredes og kostnadsvurderes før gjennomføring.

Det er således forståelig at Senterpartiet fant å ville stå utenfor forliket. Det er ikke grunn til å tro at alle distriktsseirene forliket åpner for, vil bli satt ut i livet når partene får regnet på dem.

Samtidig er det altså et forlik uten Senterpartiet som sikrer 2000 flere heimevernssoldater og økte midler til Heimevernet. Det vil KrF og V vite å minne Senterpartiet på.

Oppsummert

Stort flertall

1 Forliket om fremtidens landforsvar støttes av 137 av 169 representanter på Stortinget. Det er betryggende.

Må følges opp

2 Partene kan gjøre forliket robust gjennom å finansiere helikoptre og operative hærstyrker i Troms.

Lån og leasing

3 Norge trenger alliert hjelp i krig og krise. Stridsvogner og helikoptre bør vi eie selv.

Annonse

Vi forutsetter at regjeringspartiene H og Frp respekterer og ser verdien av et bredt forsvarsforlik, og dermed bidrar til fortsatt helikopterbase på Bardufoss og fortsatt operative kompanier på Skjold.

Vi forutsetter på samme måte at forlikspartene bidrar til å gjennomføre de nødvendige kuttene som kan finansiere fortsatt helikopter- og bataljonsstøtte i nord. Venstre og KrF forhandlet neste års forsvarsbudsjettet ned, før de nå altså inngår i et forsvarsforlik som gir utgiftsøkning. Dette må partiene stille aktivt opp for å få dekket inn i revidert nasjonalbudsjett. Man kan ikke prioritere Forsvaret opp i nord opp uten å prioritere noe ned i sør.

Opposisjonen har vært negativ til regjeringens planer om å kjøpe nye stridsvogner først i 2025. Forliket sikrer at regjeringen kommer til Stortinget med en sak som kan gi nye tanks allerede i 2019. Men de skal lånes eller leases. Forliket åpner for at også helikopterberedskapen kan utgjøres av privat materiell.

Lånt utstyr bør være en overgangsløsning. Vårt forsvar støtter seg allerede på lånt utstyr i form av store forhåndslagre med amerikansk forsvarsmateriell i Midt-Norge. Vår geografi og spredte bosetting bidrar til å gjøre oss avhengig av alliert hjelp i krig og krise. Men kapital mangler vi ikke. En søkkrik stat kan og bør eie sitt eget forsvarsmateriell. Så får det gjerne bli en diskusjon hvorvidt privat utstyr kan styrke beredskapen ytterligere.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet