Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Demokratiets røkter

Frank Aarebrot røktet det offentlige ordskiftet. Uten en god og levende offentlig samtale blir veien til elitestyre kort.

Norsk offentlighet mangler en viktig og kjærkommen stemme i oppsummeringen av valget i dag. Vi har mistet Frank Aarebrot, som døde 9. september. Han var en enestående formidler av historie og samfunnsvitenskapelige analyser. Professor Aarebrot ga oss vett og forstand. Og han gjorde det på en uvanlig engasjerende måte.

Det er umulig å ha tall på de mange lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner over det ganske land som Aarebrot stilte opp i, og talte for. Ingen arena var for liten. Frank Aarebrot møtte alle med den samme inkluderende iveren, med all sin kunnskap og sitt grenseløse engasjement. Hans dyrking av demokratiet har gjort Norge til et mer demokratisk land. Demokratiet er avhengig av engasjement og en opplyst offentlig samtale. Aarebrot sørget for opplysning og bidro til debatt. Han røktet den offentlige samtalen på en enestående måte.

Uten en pågående offentlig samtale, blir politikken og interessekampen fremmed for folk. Det som er oss fremmed, er det fare for at vi ikke engasjerer oss i. Slik åpnes det for at færre av oss legger premissene. Veien til elitestyre blir kort. Professor Frank Aarebrot arbeidet utrettelig med å motvirke en slik utvikling – gjennom å engasjere og rive med seg både studenter og alle andre han talte til.

Han var tydelig i tale og holdning, Frank Aarebrot. «Jeg er uforfengelig inntil det hensynsløse», sa han om seg selv i et portrettintervju med Bergens Tidende. Vi merket det, og kvitterte med tillit. Aarebrot la aldri skjul på at han partipolitisk tilhørte Arbeiderpartiet. Han praktiserte sin overbevisning. Tydelighet var selvsagt i tråd med Aarebrots demokratiformidling: Skal vi kunne ta kvalifiserte valg, må vi vite hva vi forholder oss til. Vi må med andre ord ha tydelighet.

Oppsummert

Demokratiets røkter

1Demokratiet er avhengig av en opplyst offentlig samtale. Aarebrot kastet lys over historie, politikk og interessekamp og bidro til debatt. Han røktet den offentlige samtalen, og dermed demokratiet.

Tydelighet

2Skal vi kunne ta kvalifiserte valg, må vi vite hva vi forholder oss til. Vi må med andre ord ha tydelighet. Aarebrot var tydelig i tale og holdning. Han la aldri skjul på at han var Ap-mann.

Inspirerte oss

3Tydeligheten har også inspirert oss som insisterer på at demokratiet også trenger aviser med tydelighet; med standpunkter og et ærend.

Annonse

Tydeligheten styrket Aarebrots integritet. Det lå i professorens uforfengelighet at han manglet anlegg for å skifte holdning og standpunkt for å gardere sin popularitet. Med sin tydelighet ble Frank Aarebrot også en inspirator for oss som insisterer på at demokratiet trenger aviser med tydelighet, med standpunkter og et ærend i den offentlige debatten, slik for eksempel Klassekampen og Nationen har.

I tillegg forsynte Aarebrot oss med historie. Historien rommer viktige premisser for samtida. Slik er historieformidling også røkting av demokratiet. Via maratonsendinger i NRK, foreleste professor Aarebrot historie for hele det norske folk. Først ved 200-års jubileet for Grunnloven, «200 år på 200 minutter», deretter om andre verdenskrig og presidentene i USA. Mandag fortalte kollegaer ved Universitetet i Bergen at Aarebrot i det siste har arbeidet med en åtte timer lang maratonforelesning om Martin Luther, reformasjonen og 500 års europeisk historie.Forelesningen skulle holdes i Grieghallen i slutten av oktober. Det er mer enn vemodig at vi aldri får høre den.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet