– Ulven kan redusere det biologiske mangfaldet

24 prosent av alle truga artar er på kulturmark i jordbruket. Mindre beiting trugar det biologiske mangfaldet, åtvarar forskar, som seier fleire ulvar i naturen er eit dilemma.

Ringverknader: Mindre beiting og meir gjengroing mellom anna som følge av ulv vil gi ein negativ effekt på mangfaldet av urter, kløver, grasvekstar og andre artar som er avhengige av opne landskap, ifølgje Norsk genressurssenter. Foto: Per Løchen / NTB scanpix

Biologisk mangfald

Over 740 ulike artar held til i enger, beitemarker og udyrka beitelandskap, som har eit rikt mangfald med mange assosierte arter. Her er òg 20% av alle truga eller nær truga artar.

På dyrka jord og tilsådd eng finn ein nær 120 truga og/eller nær truga artar.

24% av alle truga artar (på rødlista) finn ein i kulturmark skapt av gamle driftsformer der beiting er ein viktig del.

«Denne negative effekten dokumenteres ved at 24 prosent av alle truede arter (rødlisteartene) finnes i kulturmark som er skapt av de gamle driftsformene der beiting er en viktig aktivitet», står det i rapporten «Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring» med undertittel «Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk».

Utvikla gjennom tusenvis av år

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Rovdata har dokumentert seks ulveynglinger hittil i år