Tine fryktar regnet kan gi ny smørkrise

Variable grovfôravlingar og uro for smørmangel fører til at Tine går inn for at alle bønder med mjølkekyr kan auke produksjonen med eitt prosentpoeng neste år.

Mjølkeproduksjon: Tine går inn for å auke dei disponible mjølkekvotane til bøndene for å få inn meir mjølk neste år. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

I praksis betyr det at alle bønder med mjølkekyr kan auke produksjonen med eitt prosentpoeng samanlikna med i år, medan geitebønder må halde produksjonen på same nivå som i år.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel