Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine foreslår å legge ned to meierier

Tine vurderer omfattende endringer i meieriene sine. Meieriet på Voss og ett meieri i enten Hardanger eller Ørsta, kan bli nedlagt.

Dersom styret i Tine vedtar å legge ned to meierier, vil det bli behov for 70 færre årsverk enn i dag. Foto: Tine

Tine har vurdert flere alternativer. Det mest lønnsomme vil innebære en kostnadsreduksjon på 70 millioner kroner årlig.

Dersom styret vedtar å legge ned to meierier, vil det bli behov for 70 færre årsverk enn meieriene har i dag.

Etter at Stortinget vedtok å fase ut eksportstøtten innen 2020, skal Tine-styret også vurdere å fase ut produksjonen av Jarlsberg-ost for eksport.

Annonse

Endringene som er foreslått kan blant annet føre til at meieriet på Voss legges ned, og ett av meieriene i Hardanger eller Ørsta, og at produksjonen av hvitost i Ørsta avvikles.

Ifølge bedriften vil det ta tre til fem år før de eventuelle endringene gjennomføres. Forslagene har vært på høring internt i Tine og skal trolig behandles av konsernstyret før sommeren. (©NTB

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997