Stripespredning er mest effektivt

Stripespreder er det mest effektive tiltaket for å redusere utslippet av ammoniakk fra husdyrgjødsel. I tillegg gir det en ekstra miljøgevinst.

I Åsenfjord i Levanger testet Thore Tvete og Per Øyvind Berg sitt nyinnkjøpte gjødselutstyr like før påske. Fra venstre: Thore Tvete, Per Oddvar Mære, Agromiljø og Per Øyvind Berg. Foto: Jon Olav Forbord, NLR

Det er en av konklusjonene i Nibio-rapporten som har evaluert forslagene til nye krav i gjødselvareforskriften. Bedre utnyttelse av nitrogenet i husdyrgjødsel vil også redusere behovet for mineralgjødsel.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 699,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel