Stripespredning er mest effektivt

Stripespreder er det mest effektive tiltaket for å redusere utslippet av ammoniakk fra husdyrgjødsel. I tillegg gir det en ekstra miljøgevinst.

I Åsenfjord i Levanger testet Thore Tvete og Per Øyvind Berg sitt nyinnkjøpte gjødselutstyr like før påske. Fra venstre: Thore Tvete, Per Oddvar Mære, Agromiljø og Per Øyvind Berg. Foto: Jon Olav Forbord, NLR

Det er en av konklusjonene i Nibio-rapporten som har evaluert forslagene til nye krav i gjødselvareforskriften. Bedre utnyttelse av nitrogenet i husdyrgjødsel vil også redusere behovet for mineralgjødsel.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel