Stortingshøring skapte uro i Saue-Norge

Høringsuttalelsene til Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag overrasket medlemmene i Norsk Sau og Geit. De trodde de gikk inn for å fjerne det generelle beitetilskuddet.

Misforståelse: Under høringen i Stortingets næringskomité, ordla både Merete Furuberg og Lars Petter Bartnes seg slik at mange oppfattet at de ville avvikle det generelle beitetilskuddet. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber næringskomiteen om å innstille overfor Stortinget å gjøre følgende: Avvise en fullstendig avvikling av det generelle beitetilskuddet. Det generelle beitetilskuddet må videreføres for melkekyr og ammekyr.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel