Slår alarm om svekka beredskap for avløysing

Regjeringa vil avvikle tilskotet til avløysing ved ferie og fritid. Bønder og avløysarlag fryktar det vil gå på helsa laus og gi svekka sjukeberedskap.

Åtvarar: Forslaget til regjeringa kan gå på helsa laus for bøndene, åtvarar bonde Sven Reiersen. Alle foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Regjeringa vil heller bruke pengane til å auke husdyrtilskota og argumenterer med at det gir bonden større fridom til å velje kva pengane skal brukast til.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Klimakutt eller matproduksjon?