Skogtoppar ikkje redd for prisauke

Skognæringa er ikkje bekymra for prisvekst på skogeigedommar. Dei håper fjerning av priskontrollen kan gi fleire eigedommar for sal.

Positivt: Om prisauken indikerer betre framtidsutsikter, er det positivt, ifølgje Olav A. Veum i Skogeigarforbundet. Foto: Siri Juell Rasmussen

Prishoppet på ein skogeigedom i Nes etter fjerninga av priskontrollen på reine skogeigedommar, vekker så langt ikkje bekymring i Skogeigarforbundet.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel