Så høy er nytteverdien av norsk matjord som beredskap

Norsk matproduksjon er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom, sies det. Nå har konsulenter regnet på samfunnsnytten av norsk matproduksjon som kriseberedskap.

Klart budskap: Matjord settes under press når veier, boliger og næringsliv krever plass. Her fra demonstrasjoner mot et nytt Ikea-bygg på matjord i Vestby. Foto: Siri Juell Rasmussen

Den er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Vil han ofre melkebøndene?