Så høy er nytteverdien av norsk matjord som beredskap

Norsk matproduksjon er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom, sies det. Nå har konsulenter regnet på samfunnsnytten av norsk matproduksjon som kriseberedskap.

Klart budskap: Matjord settes under press når veier, boliger og næringsliv krever plass. Her fra demonstrasjoner mot et nytt Ikea-bygg på matjord i Vestby. Foto: Siri Juell Rasmussen

Den er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel