Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Raser mot nedbygging av 1000 mål jord

Et jordbruksområde på størrelse med 140 fotballbaner skal legges under asfalt i Bergen.

Sp-stortingspolitiker og tidligere Bondelagsleder Nils T. Bjørke reagerer kraftig på Bergen kommunes vedtak. Foto: Janne Grete Aspen

I Blomsterdalen, ved Flesland lufthavn, må 1000 dekar jord og mark vike for husbygging, næring og industri, melder NRK og Bergens Tidende.

Bergen kommune ønsker seg et nytt sentrumsområde i Blomsterdalen rett ved flyplassen Flesland. De mener de har plass til 3300 nye arbeidsplasser og opp mot 3000 nye boliger i området. For å få til dét, omdisponerte kommunen et område på 1000 dekar landbruksareal til byggeformål i et bystyremøte forrige uke.

Av dette er 168 dekar fulldyrket mark, 86 dekar overflatedyrket mark og 118 dekar innmarksbeite. Resten er utmark. Til sammen tilsvarer det 136 fotballbaner omdisponert areal.

• Les også: Gav grønt lys til nest mest nedbygging av dyrka jord på fire år

Til Stortinget

Nils T. Bjørke (Sp), tidligere leder i Bondelaget og nyvalgt stortingsrepresentant, sier han knapt har sett maken til omdisponering av matjord.

– Det er sjokkerende. I ei tid der Stortinget har stilt seg enstemmig bak målet om å redusere tap av matjord, så sluker Bergen kommune en fjerdedel av målet om maks 4000 dekar omdisponert jord i ett vedtak. Jeg er enormt skuffa. Det er en prinsippsak jeg vil ta til Stortinget, sier Bjørke til NRK.

– Inkompetente politikere

Melkebonde og grunneier Erling Liland blir fratatt jorda si, som følge av kommunens vedtak.

– Det blir totalt feil å ta den beste landbruksjorden i Fana og omdisponere den til industriformål. Det vitner om en inkompetanse hos politikerne, sier Liland til Bergens Tidende.

• Les også: Fylkesmannen snur: – Ja til å bygge på matjord

Totalt utgjør Liland-området 359 dekar med dyrka og dyrkbar jord. Liland-området lå først inne i kommuneplanen som LNF-område. Så ble det tegnet inn som et industriområde. Men i februar i år, da byrådet la frem planen, var det igjen et mål å verne landbruksområdet.

Annonse

14 dager senere var imidlertid området regulert for industri, etter press fra blant andre Bergen næringsråd.

– Usikkerheten har gjort det umulig for oss å satse på drift, sier Liland til rikskringkasteren.

Næringslivet forventet tilgang

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) skriver i en epost til Bergens Tidende at de fikk flere innspill, blant annet fra Bergen Næringsråd, om området.

– Det ble svært tydelig at næring­en over lang tid hadde innrettet seg mot å flytte til dette området, sier Tryti. Hun legger til at kommunen vil ta vare på matjorden ved å flytte den.

• Les også: Vestfold får jordvernpris

Videre sier hun til avisen at mesteparten av landbruksarealet det er snakk om, ikke er i aktiv drift i dag.

– Tap av dyrkbar jord og tap av arbeidsplasser er alvorlig uansett næring. Vi berger mange flere arbeidsplasser enn vi taper med dette ved­taket.

Viktig matjord

Politikerne i Bergen har slått fast at matjord er viktig, og må vernes, en rekke ganger. I september i fjor vedtok de i følge BT «Klimaplanen» for Bergen kommune. Der står det blant annet at «Bergen kommune skal, så langt det er mulig, skjerme matjord og eksisterende myrer for utbygging». I mars var «Landbruksplanen» opp til behandling, og politikerne vedtok at «omdisponering av landbruksareal til andre formål skal som grunn­regel ikke skje, da jord er en ikke-fornybar ressurs».

Neste artikkel

Å styre er å utøve makt