Q-meieriene om konkurransestøtte: – Nødvendig, men i minste laget

Q-meieriene seier støtta dei får er i minste laget. Synnøve Finden er kritisk til fordelinga og det nye forslaget, medan Tine er uroleg for pengebruken.

Forsvarar: Administrerande direktør Bent Myrdahl i Q-meieriene seier konkurransen har ført til meir innovasjon og mangfald. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Meierikonkurranse

I år 2000 blei det innført konkurranseretta tiltak i prisutjamningsordninga (PU) for mjølk. PU er ei sjølvfinansierande ordning med avgifter på og tilskot til produksjon av ulike meierivarer.

Konkurrentar til Tine kan få tilskot frå tre ulike ordningar som samla er på rundt 130 mill. kr pr år i dag. Satsane er i dag på til saman 1,08 kr pr liter fordelt på 31 øre for kapitalgodtgjering, 50 øre i distribusjon og 27 øre i «generell korreksjon».

Q-meieriene er den største mottakaren av konkurranseretta tilskot. Ifølgje administrerande direktør Bent Myrdahl får dei rundt 100 millionar kroner årleg i støtte, som kan auke med minst 24 millionar kroner i året med forslaget frå Landbruks- og matdepartementet (LMD).

– Heilt ueinig

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Satser på millioner av gresshopper til menneskemat