Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nedgang i klimagassutslipp i fjor – men utslippene fra jordbruket øker

Norske klimagassutslipp utgjorde 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016, viser foreløpige tall. Det er en nedgang på litt under 1 prosent fra året før.

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix

Det ble sluppet ut nesten 0,5 millioner tonn mindre klimagasser, målt i C02-ekvivalenter. Viktigste årsak er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk og olje- og gassutvinning, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Selv om vi eier flere biler og kjører mer med dem, bidro innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel sterkt til nedgangen i klimagassutslipp fra veitrafikk, som sank 3,6 prosent i 2016. I fjor ble det likevel solgt 4,3 milliarder liter bensin og autodiesel – 119 millioner liter mer enn året før.

Også utslippene fra olje- og gassektoren gikk ned i fjor sammenlignet med 2015. Denne nedgangen er på 1,6 prosent, skriver byrået.

• Les også: Sauer får skylda for økte klimagassutslipp

Annonse

Likevel øker utslippene fra jordbruket for femte år på rad. Ifølge tallene fra SSB slapp jordbruket ut 1,1 prosent flere CO2-ekvivalenter enn i 2015.

Utslippet på totalt 4.576.000 tonn CO2-ekvivalenter er dermed det høyeste siden 2003. Siden målingene startet i 1990 har likevel utslippene gått ned med 4,2 prosent

Neste artikkel

Alger kan erstatte soyaimport til fôr