Mener debatten om saueraser er en hjerteskjærende avledningsmanøver

Merete Furuberg i Småbrukarlaget reagerer kraftig på rovviltnemndleder Øyvind Solums utspill om at andre saueraser enn den vanligste i Norge, vil ha bedre sjanse mot ulven.

– Jeg har både norsk hvit sau, og villsau, og ja, villsauen springer fortere. Men det har ikke hjulpet på tapet. Jeg har hatt like stort tap på villsauen som på norsk hvit sau. Ulven springer fortere åkke som, sier Merete Furuberg. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

– Med andre raser vil man få noe mindre tap. Så lenge bøndene ikke prøver andre raser, har de ikke prøvd ut alt som er mulig for å få ulv og sau til å sameksistere, i hvert fall på en bedre måte, sa han til kanalen.

Rasende Furuberg

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Rovdata har dokumentert seks ulveynglinger hittil i år