Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe

Nå kan høna gå fritt på tunet igjen. Mattilsynet opphever nå portforbudet i forbindelse med fugleinfluensa.

Fra 1. juni kan hønseflokken gå fritt igjen. Foto: Colourbox

1. juni opphevet Mattilsynet portforbudet for fjørfe. Dermed bortfaller kravet om at fjørfe som holdes utendørs må holdes i en innhegning under tett tak, opplyser Mattilsynet på sine egne nettsider.

Mattilsynet opphever også kravet om behandling av ubehandlet overflatevann som benyttes som drikkevann, registreringsplikten for hobbyfjørfehold og forbudet mot ansamlinger av fjørfe og dueslipp.

Vårtrekket er over

Det var i november i fjor at Mattilsynet innførte portforbudet for fjørfe. Grunnen var et pågående fugleinfluensautbrudd i en rekke europeiske land, og at Mattilsynet fryktet at ville fugler ville bære med seg smitte til Norge og smitte tamme fugler.

• Leserinnlegg fra Mattilsynet: God dyrehelse = god dyrevelferd

Fra 1. juni ansees vårtrekket av ville fugler som over. Mattilsynet skriver også at det ser ut til at utbruddet i Sentral-Europa er nedadgående. Etter anbefalinger fra Veterinærinstituttet og en helhetsvurdering har de dermed valgt å oppheve portforbudet.

Det er ikke påvist fugleinfluensa i Norge i forbindelse med dette utbruddet, men det har blitt påvist smitte blant annet i Sverige. Det har også blitt funnet døde smittede fugler med norsk merking i Nederland.

Mente portforbudet var feilslått

Annonse

Nationen skrev tidligere i mai at bybonden Andreas Capjon i Oslo, som er ansatt av Bondelaget og det delkommunale selskapet Bjørvika Utvikling, valgte å ikke innrette seg etter portforbudet da han lot hønsene sine gå ute under åpen himmel med kun et nettingtak over.

Styreleder Tormod Eikeland i Norsk Rasefjærfeforbund mente at det kunne være flere som valgte å ikke overholde portforbudet.

– Jeg tror det er flere som ikke bryr seg om portforbudet, men det er nok også mange med noen få høns som ikke vet om det, sa Eikeland.

Jenny Rolness i organisasjonen Dyrenes Røst, mente på sin side at portforbudet var feilslått.

– Det er dessverre en oppfatning av at hvis bare fjørfe er sperret inne eller holdes under tak så kan de ikke få fugleinfluensa. Det er ikke tilfelle. Tallene fra Europa viser at det er langt større risiko for fugleinfluensa når fjørfe holdes innendørs enn når de går ute, og langt flere utbrudd i innendørs besetninger enn utendørs. Tall fra FLI, Friedrich Loeffler Institute for dyrehelse i Tyskland, viser over 60 ganger høyere sannsynlighet for utbrudd av fugleinfluensa i kommersielle anlegg enn i hobbybesetninger, sa Rolness til Nationen tidligere i mai.

Neste artikkel

Klar for storimport av høy frå USA