Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet-inspektører preget av lidelsene blant griser

Mattilsynet-direktør Odd Ivar Berget sier at de er preget av lidelsene de har oppdaget hos flere grisebønder i Rogaland.

Mattilsynet har avdekket en rekke brudd på dyrevelferdsregelverket hos grisebønder i Rogaland den siste tiden. Foto: Mattilsynet

De siste ukene har det blitt avslørt en rekke tilfeller av dårlig dyrevelferd hos svinebønder i Rogaland.

Mattilsynet startet en tilsynskampanje blant alle fylkets 650 slaktegrisprodusenter på forsommeren i år. Foreløpig er kun halvparten av produsentene inspisert i kampanjen som vil vare fram til mars neste år, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi blir preget. Vi ser mye lidelse hos dyr som skulle vært behandlet, og det er vanskelig å forstå at dette blir oversett. Mange steder har dyr lidd over lang tid. Det er heftige inntrykk, sier Odd Ivar Berget, avdelingsdirektør i Mattilsynet Sør-Rogaland til avisen.

– Det er så mye lidelse. Vi ser dyr som tydelig er bitt, noen ganger er hele halen bitt av. Dette skjer når dyrene er under stress, sier han.

Ifølge Berget er det ikke kun er hos eldre, slitne bønder Mattilsynet avdekker dårlig dyrevelferd. En rekke av tilfellene har også vært hos unge bønder som skal representere neste generasjons svineprodusenter. Samtidig påpeker han at noen av bøndene ikke reagerer når Mattilsynet påpeker den dårlige dyrevelferden, fordi det er normalen hos dem. Andre blir imidlertid skamfulle.

Annonse

• Les også: Bondelagsleder kan miste retten til å ha griser

I forrige uke tok Norsvin-styreleder Geir Heggheim til orde for å innføre obligatoriske årlige veterinærbesøk for alle grisebønder.

Berget sier til Aftenbladet at han har inntrykk av at næringsorganisasjonene tar dyrevelferden på alvor, men at holdningsendringene går for sent.

– Vi kjører prosjektet ferdig, så gjør vi opp status. Vi vil fortsette dialogen med næringen. Men til syvende og sist er det den enkelte gårdbruker som er ansvarlig, sier Odd Ivar Berget.

Neste artikkel

Trusselen fra kugalskap