Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet har funnet farlig virus i jordbærplanter

Mattilsynet har for første gang funnet to alvorlige virus som rammer jordbærplanter. Begge ble funnet i bærfelt med importerte planter.

Det er funnet to typer virus på bærfelt med importerte planter. Foto: Werner Wilh. Dallawara

Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Virusene strawberry crinkle virus og strawberry mild yellow edge virus ble funnet i jordbærplanter av sorten Sonata hos tre ulike produsenter i Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Buskerud.

Strawberry crinkle virus

Strawberry crinkle virus, eller jordbær-bladkrøllevirus på norsk, er en av de mest ødeleggende virussjukdommer på jordbær. Det er rapportert avlingstap på 12-64 prosent.

Symptomene varierer i forhold til stammer av viruset og jordbærsorter. Milde stammer gir ingen symptomer, mens sterke stammer gir i følsomme sorter gule flekker i bladene. Dette fører igjen til at bladene blir rynkete.

Det har vært påvist avlingstap selv i plante som viser lite symptomer. Når viruset forekommer i blanding med andre virussjukdommer på jordbær, blir skadene enda sterkere.

Kilde: Plantevernleksikonet

Strawberry mild yellow edge virus

Viruset kan opptre uten å vise tydelige symptomer og skade. Det kan imidlertid gi sterk avlingsreduksjon og redusert vitalitet i jordbær, selv uten utvikling av tydelige symptomer.

Det har vært rapportert avlingstap på 28-63 prosent i sorter som viste lite symptomer.

Når viruset forekommer i blanding med andre virussjukdommer på jordbær, blir symptomer og skade sterkere.

Kilde: Plantevernleksikonet

– Det er sannsynlig at flere bærprodusenter enn de tre vi har registrert til nå, kan ha mottatt smittede planter. Det kan finnes virus i felt selv om de ser friske ut i dag, fordi det er vanskelig å påvise latent smitte. Så selv om vi ikke har funnet virusene andre steder, så er det ingen garanti for at smitten ikke er der, sier Kari Romstad, seniorrådgiver, seksjon planter i Mattilsynet.

Trolig fra Nederland

Produsentene blir nå fulgt opp av Mattilsynet. I pressemeldingen skriver tilsynet at virusene ifølge NIBIO kan gjøre svært stor skade, spesielt om de opptrer sammen. Smitten har høyst sannsynlig kommet med importerte planter fra Nederland.

• Les også: Importgrepet som splittar jordbærnæringa

Spredningsfaren skal være lav nå i høst, men Mattilsynet er bekymret for at situasjonen kan bli mer alvorlig om det kommer inn flere virus og smittespredere, og da spesielten liten jordbærbladlus, i fremtiden.

Annonse

– Jordbærprodusenter kan gjøre en rekke tiltak, for eksempel gjennom tett dialog med leverandør forsikre seg om at innkjøpte planter faktisk er friske og tilfredsstiller kravene i plantehelseregelverket, samt å sørge for grundig mottakskontroll av alt innkjøpt plantemateriale. Det er også viktig å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om funn, sier Romstad.

Fjernet importforbud

Regjeringen fjernet forbudet mot å importere jordbærplanter fra 1. januar 2015 etter ønske fra store deler av næringen.

• Les også: Har vurdert om importplantar gir annan smak på bæra

I et intervju med Nationen tidligere i høst sa Arne Stensvand, seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi og professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, at all import av plantematerialer gir en risiko for sprening av sykdommer eller skadedyr.

– Men vi ser at det er vanskelig ikke å være med på det alle andre land i Europa driver med, hvis man skal være med i konkurransen. Det er et evig dilemma. Det beste ville ha vært å stenge grensene, men vi kan vel ikke gjøre det, sa Stensvand.

Neste artikkel

Bård Hoksrud: – Det er mange dimensjoner med hest som er interessant og viktig