Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet har fulgt med på hestegård i 13 år

Til tross for at Mattilsynet har vært på tilsyn og kommet med pålegg på diverse dyrehold på hestegården i Sirdal siden 2003, har gårdbrukerne likevel ikke mistet retten til å holde dyr.

OBS! Hesten på bildet har ingenting med denne saken å gjøre, og er et en etter sigende velfødd og lykkelig hest. Foto: Jon Haaland

Nationen har blitt kontaktet om dyreholdsaken i Sirdal, og blant annet blitt tilsendt dokumenter som viser at paret som driver bruket ble pålagt å avvikle storfeholdet sitt i 2007.

Etter dette har eieren brutt dette vedtaket flere ganger, og blant annet hatt uregistrert storfe på gården. Eieren har også overført storfeet til kona, ifølge dokumentet som beskriver Mattilsynets tilsyn og vedtak.

Fengsel for dyrehold

Men det stopper ikke der: Mannen i ekteparet som eier gården, dømt til betinget fengselsstraff samtidig som han mistet retten til storfehold. «Ved inspeksjon den 15.04.2005 ble det avdekket graverende forhold i fjøset. Eier A ble anmeldt og dømt for overtredelse av dyrevernloven,» står det i dokumentet Nationen har blitt tilsendt.

I retten erklærte mannen ikke straffskyld, ifølge NRK, men han erkjente at rutinene kunne bli bedre.

Les også: Krever faste husdyrtilsyn to ganger i året

Også før inspeksjonen som førte til sak, hadde Mattilsynet vært der mye. De har vært på jevnlige tilsyn siden 2003. Storfeholdet ble etter rettssaken overflyttet til kona.

– Vi er kjent med at denne gården har en historie med dårlig dyrehold. Men når dyrene skifter eier, så begynner forvaltingen på nytt, og den nye eieren starter med blanke ark, sier avdelingssjef Odd Ivar Berget i Mattilsynet til NRK.

Avmagrede hester

Det er kona i paret som også er registrert som eier av hestene, etter det Nationen erfarer.

Annonse

Det var under et tilsyn tidligere i år, at Mattilsynet fant det de omtaler som «delvis magre og til dels avmagrede» hester på beitet og gården. Eieren deler ikke denne beskrivelsen, ifølge NRK og Avisen Agder.

Flere varslere har tipset Mattilsynet om saken, og saken har florert i sosiale medier lenge. Også etter at saken begynte å rulle, har Mattilsynet mottatt bekymringsmeldinger.

– Mattilsynet har den siste uken fått mange bekymringsmeldinger vedrørende hesteholdet på gården, hvor det er uttrykt bekymring for om hestene får tilstrekkelig fôr og stell. Vi setter pris på at folk engasjerer seg og gir oss beskjed når de mener dyr lider, sier Odd Ivar Berget til Nationen.

Les også: Dyrevernere krever tiltak for å hindre rådyrdødsfall

Selv om forholdene var noe bedret ved andre tilsyn, var de ikke gode nok.

– Mattilsynet har i sommer inspisert hesteholdet på denne gården flere ganger, og dyreeier har fått pålegg om å sørge for at dyrene får fôr i mengde og kvalitet som dekker næringsbehovet, slik at de kommer i normalt hold innen 1. oktober. Mattilsynet vil før den tid gjennomføre tilsyn på gården for å påse at dyrene blir ivaretatt. Dersom eier ikke sørger for dette vil vi måtte vurdere ytterligere tiltak som reduksjon eller avvikling av dyreholdet, sier Berget.

Neste artikkel

NHO krever at Mattilsynet blir mer næringsvennlig