Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet gjorde alvorlige funn hos grisebonde i Telemark

En svinebonde i Telemark hadde blant annet fikserte purker, dårlig hygiene i fjøset og overforbruk av antibiotika, skriver lokalavisa Telen.

Dette er en av de fikserte purkene Mattilsynet fant under sitt tilsyn i januar. Foto: Mattilsynet

Det skal ha vært under et uanmeldt besøk hos en svinebonde i Telemark i januar at Mattilsynet oppdaget flere grove brudd, både på reglene for svinehold og på dyrevelferdsloven.

Mattilsynet har nylig sluppet sin rapport om besøket, og der kommer det fram mange kritikkverdige forhold. Besøket fra Mattilsynet ble utført på bakgrunn av tips fra publikum.

Fikserte purker

Nationen har vært i kontakt med Mattilsynet, men de kunne fredag ikke oppgi detaljer om saken.

Det mest alvorlige forholdet går, om man skal dømme ut fra omtalen i lokalavisa Telen, ut på fiksering av purker. Det innebærer at purkene blir stående fast i en form for stativ, som gjør det enkelt for grisungene å die mora, men som ikke gir purka noen mulighet til å bevege seg.

Fiksering av purker har vært forbudt i Norge siden årtusenskiftet.

• Les også: Mann tiltalt for grov vanskjøtsel av hester

Fiksering kan unntaksvis brukes under grising, altså når purka føder, for å hindre at hun tråkker på grisungene. Men i dette tilfellene var 51 av 53 purker fiksert, til tross for at det var mange dager siden grisungene var blitt kastrert.

Grisungene gikk fritt rundt i bingene.

Avføring og hygienemangel

Annonse

Det at purkene var fiksert, gjør også at de har måttet gjøre fra seg der de har stått. Det har ført til at de fleste av purkene har hatt avføring på beina, bakkroppen og jurene.

Det var også generelt dårlig renhold i fjøset, ifølge det Telen gjengir av rapporten.

• Les også: «Rensefisken lider forgjeves»

Blant annet var det lite strø i fødebingene slik at mange av grisungene lå rett på betongen. Dyrene var møkkete, og purkene ble heller ikke vasket før de ble satt inn i fødebingene. Ingen av fødebingene hadde godt nok renhold eller rene purker.

I tillegg ble det registrert overforbruk av antibiotika, skriver lokalavisa.

Det kommer ikke fram i saken hva som blir konsekvensen for bonden.

Neste artikkel

Mattilsynet om utviklingen hos svinebønder: –Svært bekymringsfullt