Mattilsynet avlivet 51 sauer etter dyretragedie

Mattilsynet måtte i mars avlive 51 sauer etter at de fant mange avmagrede sauer og døde lam i en gjødselkjeller under et tilsyn på en gård i Rogaland.

Dødt: Her er ett av de døde lammene som Mattilsynet fant i gjødselkjelleren på gården. Alle foto: Mattilsynet

Det skriver avdelingen i tilsynsrapporten i forbindelse med et hastevedtak om avvikling av et sauehold på halvøya i Rogaland. Her vurderte Mattilsynet at det var uforsvarlig å la eieren fortsette saueholdet, og at det måtte hasteavvikles for å spare dyrene for ytterligere lidelse.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel