Listhaugs kyllingdobling splittar næringa

Listhaug vil doble konsesjonsgrensa til 280.000 kyllingar per år. Fjørfelaget fryktar fleire uheldig konsekvensar, medan industriaktørar er positive.

Ulike meiningar: Fleire industriaktørar rosar forslaget om større konsesjonar for kylling, men både Fjørfelaget og Bondelaget er kritiske. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Konsesjonsgrenser

Maksgrensa for 
kyllingproduksjon per gard, konsesjonsgrensa, var lenge 120.000 kyllingar pr år. 
I fjor auka grensa til 140.000 kyllingar.

Målet med grensa er å spreie produksjonen slik at kombinasjon med andre produksjonar kan sikre sysselsetjinga på gardane, i tillegg til å halde høg dyrevelferdsstandard.

Regjeringa vil at 
«kvotebegrensninger og konsesjonsgrenser som hindrer utnyttelse av kapasitet i enkeltbruk og samdrifter må i størst mulig grad oppheves. Takene for maksimal produksjon heves først.»

Sjå fleire reaksjonar 
på nationen.no

– Vi vil gi bønder sjansen til å drive med kylling på heiltid. Ei dobling av konsesjonsgrensa vil gjere det lettare å investere og planlegge. Det gir òg meir føreseielege vilkår. I staden for litt auke år til år, så set vi ei grense som truleg vil stå seg lenger, seier ho.

Bondetoppar bekymra

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Kristin (36) må slutte med egg når bura skal ut