Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lillehammer-bonde leverte tynne lam til slakting. Nå får han bot for å ha påført lammene lidelser

Da slakteriet reagerte på at bonden igjen leverte avmagrede lam til slakting dro Mattilsynet på uanmeldt gårdsbesøk. Nå er bonden bøtelagt for en rekke lovbrudd.

En bonde i Lillehammer er ilagt bot for blant annet å ha sultet sauene sine. Illustrasjonsfoto: Mariann Tvete

En sauebonde i Lillehammer har godtatt et overtredelsesgebyr på 25.000 kroner fra Mattilsynet for flere brudd på Dyrevelferdsloven.

Det skriver Lillehammer byavis.

Høyt beitetap

Avisen skriver at saken startet da bonden i september i fjor sendte 84 lam til Nortura-slakteriet på Rudshøgda. Ifølge rapporter avisen har fått tilgang til reagerte både slakteriet og representanter fra Mattilsynets kjøttkontroll på at de leverte lammene var svært tynne og avmagrede. Tre av lammene var i svært dårlig tilstand og ble kassert, mens de øvrige lammene fikk svært dårlig klassifisering på kjøtt eller fettprosent.

Ifølge Mattilsynet har bonden også flere ganger tidligere levert svært tynne lam til slakting. Mattilsynet skal også ha reagert på at han hadde en tapsprosent på 13,5 under beitet i fjor sommer, noe tilsynet anser for å være høyt i et område med lite rovdyr.

Uanmeldt tilsyn

Disse tingene førte til at Mattilsynet i oktober gjorde et uanmeldt tilsyn på gården til bonden i oktober. Her ble ett av lammene i besetningen hasteavlivet med en vekt på kun 4,5 kilo, og flere andre av dyrene i besetningen var også i svært dårlig forfatning. Mattilsynet mener at det er sannsynlig at dyrene ikke har fått dekket sitt behov for mat, og at dyrene dermed har blitt påført unødvendige lidelser som følge av manglende oppfølging fra bonden.

Annonse

Dermed konkluderer de med at bonden har brutt flere paragrafer i Dyrevelferdsloven. De mener likevel ikke at bonden har handlet med overlegg, men at lovbruddene og uaktsomheten som har foregått over lengre tid er såpass alvorlig at han ble ilagt boten på 25.000 kroner.

Kan miste produksjonstilskudd

Bonden risikerer også å miste 50 prosent av produksjonstilskuddet fra det lokale landbrukskontoret.

Han fastholder likevel at han hele tiden har forsøkt å stelle godt med dyrene, og at han nå har gjort tiltak for å bedre forholdene for dyrene sine.

Neste artikkel

Dale tvinges til grilling om bondeoppgjøret