Kritiserer regjeringas jordverninnsats og legg fram nye forslag og opprop

Fleire parti på Stortinget er misnøgde med jordverninnsatsen til regjeringa. Forslag til innstrammingar er lagt fram og i dag blir det overlevert eit opprop.

Regjeringa får kritikk for å gjere for lite for å dempe nedbygginga av matjord. Fleire parti på Stortinget vil ha innstrammingar og har lagt fram forslag til nye tiltak. Her frå ei utbygging på Forus i Rogaland. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Opsjonsavtalar på jordkjøp

Konsesjonsloven og jordlova styrer sal av landbrukseigedom. Målet er «effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer» og sikre eigarskap som er «gagnlig for samfunnet».

Ein opsjon er ein forkjøpsrett. Ved å inngå opsjonsavtalar kan utbyggjarar sikre seg tilgang til og kontroll over dyrka jord som lovverket hindrar dei frå å kunne kjøpe. Avtalane kan vere verdt millionbeløp og skapar press for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.

– Dagens regime legg press på matjorda og jordvernet, og opsjonsavtalane undergrev vedtekne kommuneplanar der det er bestemt at den dyrka jorda er verna mot utbygging. Vi treng reglar som sikrar innsyn i opsjonsavtalane. Eit forbod bør òg vurderast, seier Dagfinn S. Hatløy, forbundsleiar i Naturviterne.

– Regjeringa gjer for lite

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Felleskjøpet ventar med grovfôr-import