Kjøttavgift kan gi 80 prosent færre sauer

CO2-prisinga som ligg til grunn for grøn skattekommisjon kan nær utradere norsk sauehald, ifølgje utrekningar.

Saueeffekt: Forslaga frå Grøn Skattekommisjon om å innføre avgift på raudt kjøtt eller kutt i produksjonsstøtta vil gi 60 til 80 prosent reduksjon i talet på sauer og lam her i landet, ifølgje utrekningar frå Norsk institutt for bioøkonomi 
(Nibio). Effekten blir òg langt færre årsverk, mindre jord i drift og størst nedgang i distrikta. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Det viser utrekningane som ligg til grunn for forslaget frå grøn skattekommisjon, som er utarbeida av økonom og landbruksforskar Klaus Mittenzwei i Nibio. Resultatet kan bli mellom 60 og 80 prosent reduksjon i talet på vinterfôra sauer, ifølgje modellen.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 699,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel