Kan få strengast krav til spreieareal der avlinga er liten

Krava til spreieareal kan bli differensiert etter avlingsnivået. Det vil gi størst innskjerping av gjødselkrava i distrikta viser undersøking.

Fosforgjødsel: Ubalansen mellom tillaten mengde husdyrgjødsel og næringsbehovet til graset ut frå avlingane er størst i distrikta, viser tal frå Nibio, som har sett på differensierte krav til spreieareal. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Gjødselreglar

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har starta gjennomgang av reglane for organisk gjødsel. Ei gruppe skal legge fram forslag før nyttår.

Bønder har krav om å ha eit visst areal til å spreie husdyrgjødsla på etter kor mange og kva slag husdyr dei har. Det er òg bl.a. krav til lagringskapasitet og spreietidspunkt.

Blant forslaga som er til vurdering er strengare krav til lagring, spreiing og avstand til spreiearealet.

På oppdrag frå Miljødirektoratet har Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) vurdert ulike alternativ som kan redusere risikoen for avrenning av fosfor. Resultatet kjem fram i rapporten «Utredning av forslag til forskriftskrav om tillatt spredemengde av fosfor i jordbruket».

Kan få differensierte krav

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Verdens viktigste melkebonde