Inntekta til bøndene auka med 37.500 kroner per årsverk i 2015

Gode avlingar og gunstige marknadsforhold bidrog til at inntektene til bøndene i fjor gjorde sitt tredje største byks på ti år. Det viser rekneskapstal frå Driftsgranskingane.

Inntektshopp: Rekneskapstal viser at inntektene til bøndene auka kraftig i fjor. Størst vekst var det for store gardsbruk i sentrale strøk og for bønder som driv med korn og svin. Her frå Horpestad i Klepp på Jæren i august i fjor. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Tala viser at bondeinntekta, målt i form av vederlag for arbeid og eigenkapital per årsverk, auka med 37.500 kroner i snitt for 2015. Veksten frå 2014 er på nær 13 prosent.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 649,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel