Husdyrnæringa føreslår betringar i kampen mot resistens

Husdyrorganisasjonane i Noreg presenterte tysdag ein ny og felles handlingsplan mot antibiotikaresistens for landbruksminister Jon Georg Dale.

Handlingsplan: Synnøve Vatn i Animalia (t.h.) har leidd arbeidsgruppa som tysdag la fram Husdyrnæringas felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakteriar.

Likevel kan husdyrnæringa verte betre i kampen mot antibiotikaresistens. Det meiner arbeidsgruppa som tysdag la fram Husdyrnæringa sin felles handlingsplan mot resistente bakteriar for landbruksminister Jon Georg Dale under eit seminar i Ålesund.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel

– Pussig svar frå Dale om Kvithamar