Hjemdal: – Svært viktig å få til ei kronemessig lik inntektsutvikling

KrF er skuffa over brotet, men seier det er svært viktig å få til ei kronemessig lik inntektsutvikling for bønder som for andre grupper.

Inntektsgap: Line Henriette Hjemdal seier KrF er klar til å levere på bestillinga frå eit samla Storting om å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Foto: Siri Juell Rasmussen

Jordbruksoppgjeret

Bondekrav på 1450 mill. kr i ramme, fordelt på 1150 mill. kr i budsjettstøtte, 150 mill. kr i målpris, 71 mill. kr i auka effekt av jordbruksfrådraget og 79 mill. kr i ledige midler. Skal gi 31.700 kr pr. årsverk.

Tilbodet frå staten er på 410 mill. kr i ramme, fordelt på 177 mill. kr i budsjettstøtte, 150 mill. kr i målpris, 4 mill. kr i auka effekt av jordbruksfrådraget og 79 mill. kr i ledige midler. Skal gi 8100 kr pr. årsverk.

Forhandlingane enda med brot og tilbodet frå staten blir sendt til Stortinget for behandling.

– Vi er skuffa over at det ikkje blei ein avtale. Vi meiner alt låg til rette for ein avtale etter at eit breitt fleirtal i Stortinget blei einige i samband med behandlinga av jordbruksmeldinga, seier talsperson for KrF, Line Henriette Hjemdal.

– Kronemessig lik inntektsutvikling

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Store landbruksskader og stigende dødstall som følge av uværet Florence