Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her er statens tilbud til bøndene

Staten tilbyr bøndene 410 millioner kroner under årets jordbruksoppgjør. – Tilbudet innbyr ikke til dans, sier Merete Furuberg i Småbrukarlaget.

Leif Forsell (t. h.) la fram statens tilbud foran jordbruksforhandlingene fredag. Merete Furuberg i Småbrukarlaget og Lars Petter Bartnes i Bondelaget mener tilbudte legger opp til et krevende jordbruksoppgjør. Foto: Siri Juell Rasmussen

Staten underbyr bøndene med over 1 milliard kroner. Det kommer fram i statens tilbud til bøndene som ble lagt fram fredag formiddag.

Statens forhandlingsleder Leif Forsell tilbyr bøndene en pakke på 410 millioner kroner, noe som er 1,04 milliarder mindre enn det bøndene krevde i forrige uke.

Under pressekonferansen hos Landbruks- og matdepartementet fredag formiddag sa Leif Forsell at tilbudet legger opp til en inntektsvekst på 2,25 prosent.

– Vi tar hensyn til en norsk økonomi der det er, og fortsatt vil være, behov for moderasjon i lønnsoppgjørene, sier Forsell.

Les alt om jordbruksoppgjøret her!

8100 kroner per bonde

I tilbudet legger staten opp til en økning i målprisene på 150 millioner kroner og en økning i budsjettstøtten på 177 millioner kroner. Av budsjettøkningen skal 55 millioner kroner være kompensasjon for økt CO2-avgift.

Ifølge Landbruks- og matdepartementet gir dette omtrent 8100 kroner i økt inntekt per årsverk. Departementet oppga først at det gir en økning på 9100 kroner, men dette ble altså senere korrigert til 8100 kroner.

– Med statens tilbud lagt til grunn til jordbruket ha fått en vekst på over 20 prosent i perioden 2014 til 2018, sier Forsell.

• Bøndenes krav: Her er dei viktigaste endringane i prisar og tilskot i bondekravet

Han pekte også på at det er overproduksjon blant annet av lam og svin.

– Å tilpasse produksjonen etter etterspørselen er jordbrukets eget ansvar, sier Forsell.

– For forbrukerne betyr tilbudet at prisøkningen i butikk vil bli veldig beskjeden.

Krevde 1,45 milliarder kroner

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la onsdag i forrige uke fram et krav på 1,45 milliarder kroner. Av dette skal 1,15 milliarder være økt budsjettstøtte, 150 millioner kroner i økt målpris, 71 millioner i økt effekt av jordbruksfradraget og 79 millioner i ledige midler.

Annonse

Kravet tilsvarer en økning på 31.700 kroner per årsverk, noe som er regnet ut til å bli 15.000 kroner mer enn for andre grupper.

• Les også: Støtta til jordbruket har gått ned 850 millionar kroner

Under pressekonferansen sa bøndenes forhandlingsleder, Bondelagets Lars Petter Bartnes, at han er misfornøyd med tilbudet.

– Tilbudet innfrir ikke målsetningen Stortinget har satt om å redusere inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper. Vi ser at staten har en begrenset vilje til å møte Stortingets føringer og mål om å redusere dette gapet, sa Bartnes.

Norges Bondelag og Småbrukarlaget skal nå bruke helgen på å sette seg inn i tilbudet.

– Dette ligner på tidligere tilbud med en svært svak utvikling på inntekt, og det blir et krevende punkt i årets jordbruksoppgjør.

– Innbyr ikke til dans

Under framleggingen av bøndenes krav i forrige uke kalte Leif Forsell bøndenes krav for umusikalsk.

I en kommentar til statens tilbud under pressekonferansen fredag spilte Småbrukarlagets leder Merete Furuberg videre på dette.

– Dette tilbudet har verken takt eller tone. Dette innbyr ikke til dans, sa Furuberg.

Hun sådde også tvil om hvorvidt det er aktuelt å gå i forhandlinger med statens tilbud som utgangspunkt

– Av friske budsjettmidler dekker dette tilbudet bare 15 prosent av det vi krevde. Derfor må vi se på om det er grunnlag for å gå i forhandlinger, sa Furuberg.

Neste artikkel

Klar for storimport av høy frå USA