Her er hovudpunkta i jordbruksmeldinga til regjeringa

Her er nokre av hovudpunkta i regjeringas jordbruksmelding «Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon»:

Regjeringa la fredag fram stortingsmeldinga om jordbrukspolitikken. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

- Legg stor vekt på produksjonsmålet og meiner at effektiv matproduksjon skal vege tungt, men at produksjonen må vere berekraftig.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Matkastelov utan meining