Her er hovudpunkta i jordbruksmeldinga til regjeringa

Her er nokre av hovudpunkta i regjeringas jordbruksmelding «Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon»:

Regjeringa la fredag fram stortingsmeldinga om jordbrukspolitikken. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

- Legg stor vekt på produksjonsmålet og meiner at effektiv matproduksjon skal vege tungt, men at produksjonen må vere berekraftig.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 699,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel

Full splid om maktforhold i landbruket