Her er dei viktigaste endringane i prisar og tilskot i statens tilbod

Staten tilbyr bøndene å auke budsjettstøtta med vel 1,2 prosent, men går inn for kraftig omfordeling mellom ulike grupper bønder. Tilbodet om vekst i målprisane tilsvarar om lag 35 kroner per person i året.

Tilskotsvri: Staten, her ved forhandlingsleiar Leif Forsell (fremst), legg i tilbodet til årets jordbruksoppgjer opp til ei kraftig vriding av tilskot mellom ulike grupper bønder. Her frå framlegginga av tilbodet. Bak: Lars Petter Bartnes i Bondelaget og Merete Furuberg i Småbrukarlaget. Foto: Siri Juell Rasmussen

Tilbodet har ei ramme 410 millionar kroner, fordelt på 177 millionar kroner i auka budsjettstøtte, 150 millionar kroner i auka målpris, 4 millionar kroner i auka effekt av jordbruksfrådraget og 79 millionar kroner i ledige midler.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 649,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel