Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helgesen vil ha frivillig klimaplan for jordbruket  

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) går inn for forhandlinger med jordbruket om en frivillig klimaplan for årene fram mot 2030. 

Regjeringen vil nå opprette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå eksisterende ordninger der bønder og gårdsbruk kan søke om støtte til klimatiltak. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Helgesen legger fredag fram regjeringens strategi for å nå klimamålene for 2030.

Strategien omfatter også jordbruk, men regjeringen nøler med å påtvinge sektoren nye tiltak. I stedet skal bøndene inviteres til forhandlinger om en politisk avtale om utslippsreduksjoner.

LES OGSÅ: Regjeringen vil ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt

Planen må tallfeste et utslippsmål for sektoren, understreker han.

– Skulle ikke avtalen føre fram, så vil vi ha mulighet til å vedta tiltak, sier Helgesen til NTB.

Annonse

Han mener Norge fra før har god erfaring med frivillige avtaler om kutt i industrien.

LES OGSÅ: Helgesen: Vil halvere matsvinn innen 2030

Regjeringen vil nå opprette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå eksisterende ordninger der bønder og gårdsbruk kan søke om støtte til klimatiltak. Målet er å styrke ordningene. Dette arbeidet skal ifølge Helgesen pågå fram til jordbruksforhandlingene i 2018.

Et offentlig utvalg har tidligere anslått at utslippene fra jordbruk i Norge kan kuttes med rundt 15 prosent innen 2030.

Neste artikkel

Satser på millioner av gresshopper til menneskemat