Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helgesen vil ha frivillig klimaplan for jordbruket  

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) går inn for forhandlinger med jordbruket om en frivillig klimaplan for årene fram mot 2030. 

NTB
Publisert: 16.06.17 10:23

Helgesen legger fredag fram regjeringens strategi for å nå klimamålene for 2030.

Strategien omfatter også jordbruk, men regjeringen nøler med å påtvinge sektoren nye tiltak. I stedet skal bøndene inviteres til forhandlinger om en politisk avtale om utslippsreduksjoner.

LES OGSÅ: Regjeringen vil ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt

Planen må tallfeste et utslippsmål for sektoren, understreker han.

– Skulle ikke avtalen føre fram, så vil vi ha mulighet til å vedta tiltak, sier Helgesen til NTB.

Han mener Norge fra før har god erfaring med frivillige avtaler om kutt i industrien.

LES OGSÅ: Helgesen: Vil halvere matsvinn innen 2030

Regjeringen vil nå opprette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå eksisterende ordninger der bønder og gårdsbruk kan søke om støtte til klimatiltak. Målet er å styrke ordningene. Dette arbeidet skal ifølge Helgesen pågå fram til jordbruksforhandlingene i 2018.

Et offentlig utvalg har tidligere anslått at utslippene fra jordbruk i Norge kan kuttes med rundt 15 prosent innen 2030.Annonse