God avling 
gav snittinntekt på 177 kroner timen i jordbruket

Inntektsveksten for bønder blei i fjor den tredje beste på ti år, viser nye tal. Kraftig vekst i avlingar drar snittet opp til eit inntektsnivå på 177 kroner timen.

Avlingseffekt: Etter ein varm sommar var kornåkrane mange stader gule lenge før juli månad var over i 2014, som her i Sola kommune på Nord-Jæren. Gode kornavlingar dreg inntekta til bøndene kraftig opp, viser rekneskapstala frå 912 gardsbruk som Nibio la fram i går. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det går fram av rekneskapane til 912 gardsbruk i dei såkalla driftsgranskingane, som Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) la fram i går.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 649,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel