Gav grønt lys til nest mest nedbygging av dyrka jord på fire år

Omdisponeringa av jord gjekk litt ned i fjor, men var likevel den nest høgaste på fire år. Sp kritiserer regjeringa for ikkje å ta jordvernmålet på alvor.

Nedbygging: Kommunane gav i fjor grønt lys til å bygge ned over 6000 mål med dyrka jord. Målet til Stortinget er å redusere nedbygginga gradvis til maks 4000 mål innan år 2020. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Omdisponeringa av dyrka jord gjekk ned med 315 mål mot året før, men var likevel den nest høgaste på dei fire siste åra.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Monsanto forsvinner – Roundup består