Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fylkesmannen beordret at ulv i saueinnhegning skulle slippes ut

Fylkesmannen beordret at ulven som ble oppdaget i en saueinnhegning i Østfold tirsdag skulle slippes ut. Nå vurderer de en søknad om skadefelling av ulven.

En ulv tok to sauer i et inngjerdet strømgjerde tirsdag. Skadene på sauene var ifølge Miljødirektoratet knapt synlige før sauene ble flådd av Statens naturoppsyn. Foto: Miljødirektoratet og Gunnar Lilleaasen

En død sau ble tirsdag kveld oppdaget på et beite innenfor et strømgjerde i Degernes i Rakkestad kommune i Østfold. Gunnar Lilleaasen er nabo til bonden som eier sauen, og ble kontaktet. Han sier at bonden først trodde at det kunne være snakk om et naturlig dødsfall.

– Da jeg så på sauen oppdaget jeg at det var blod, og da forsto vi at det kunne være ulv. Kort tid etter fant vi en død sau til som fremdeles var varm, og da så vi en ulv som fortsatt var inne på beitet, sier Lilleaasen.

Gunnar Lilleaasen filmet ulven i innhegningen. Han anslår at ulven kun var tre-fire meter unna på det nærmeste. Video: Gunnar Lilleaasen

Området skal være på omtrent 60 dekar med en blanding av skog og dyrka mark som ligger innenfor strømgjerder. Lilleåsen sier at ulven trolig har kommet seg inn gjennom en del av innhegningen som midlertidig kun har vanlig totråd strømgjerde, og som ikke er rovdyrsikkert.

Beordret at ulven skulle slippes ut

Etter hvert samlet det seg mange skuelystne mennesker ved innhegningen. Fylkesmannen ba da politiet om å få folk vekk og beordret at ulven skulle slippes ut av innhegningen.

– Vi var redde for at ulven skulle bli stresset av menneskene, og at den da kunne bli farlig for mennesker. Ulver kan bli uforutsigbare i slike situasjoner. Derfor beordret vi at ulven skulle slippes ut, sier Karsten Butenschøn, miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Østfold.

• Bøndene i Rendalen mener de hadde 1,3 millioner i ekstrautgifter på grunn av ulveherjingene i fjor. Kun en brøkdel ble erstattet.

Jan Kåre Lie, rovviltkontakt i Statens naturoppsyn sier at det er gått manngard gjennom området tirsdag morgen, og at de nå er trygge på at ulven er ute av beitet.

Det er nå dokumentert at det er ulv som står bak angrepet på de to sauene.

– Ja, det er vi helt sikre på, sier Lie.

Porten kan ha vært åpen

Karsten Butenschøn sier at det i slike tilfeller ikke er aktuelt å skyte ulven i nødverge.

– Nei, nødverge er det ikke snakk om her. Det er søkt om skadefelling av en ulv, men vi må vurdere alle alternative utfall i denne saken før vi konkluderer. Vi regner med å svare på søknaden i løpet av dagen. Det ligger klare retningslinjer på at man innenfor ulvesonen må påregne at ulv tar sau. Beitenæringen skal tilpasse seg at det er ulv i området.

• Både landbrukskontor og fylkesmenn håpar at departementa raskt kjem fram til korleis erstatningane etter ulveåtaka i sommar skal handterast.

Annonse

– Kan det være aktuelt med hastebehandling av skadefellingssøknaden når man vet hvilket område ulven befinner seg i?

– Det er hastebehandling når søknaden blir behandlet i løpet av dagen.

Flere angrep i området

Jan Kåre Lie sier at han ikke har oversikt over hvilken retning ulven beveget seg i etter at den slapp ut av innhegningen. Han sier også at det har vært flere ulveangrep i området den siste tiden.

– I slutten av juli hadde vi en episode hvor ulv tok elleve sauer over to netter ved Halden. Vi hadde også en episode nå på søndag hvor noen så en ulv ta rådyr tett inntil husene. Det kan være den samme ulven, men det kan vi ikke si sikkert, sier Lie.

• Les også: Bøndene så ulven angripe sauene

– Forkastelig

Det er Østfold Sau og Geit som har søkt om skadefellingen. Ifølge leder Rune Sandklev bistår Bondelaget nå sauebøndene med å sende inn en mer utfyllende søknad.

– Denne ulven burde ha vært tatt ut umiddelbart. Det er helt forkastelig at man ikke har mulighet til å felle ulv i nødverge når ulven er inne i innhegningen. Det er helt vanvittig at man i slike tilfeller ikke skal kunne ta ut ulven uten søknad, sier Sandklev.

Nå venter Sandklev på svar på søknaden. Han sier at de vil anke dersom Fylkesmannen avslår skadefelling.

– Hvis det ikke skal være mulig å ha beitedyr inngjerdet, da er det ikke mulig å ha beitedyr i det hele tatt. Vi vet dessuten at ulven er kapabel til å ta større dyr, så om sauene forsvinner kan storfe bli neste, sier Sandklev.

– Det er en uholdbar situasjon slik det har blitt nå. Nå gleder vi sauebønder oss til høsten når vi kan ta inn sauene fra beitet. Sånn var det ikke tidligere. Da var tiden da sauene var på beite en drømmetid.

– Burde ikke sauebønder i ulvesonen regne med tap?

– Man kan jo si det sånn, men spørsmålet er om vi skal ha reservater for rovdyr i områder hvor vi kan produsere mat på ressurser som man ikke kan bruke til andre ting.

Neste artikkel

Felleskjøpet ventar med grovfôr-import